Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
"Україна в системі міжнародної економіки”
11-12 лютого 2010 року
в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)