ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет науково-практичної конференції “Довкілля і здоров'я” має честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медуніверситету, який розташований у мальовничому куточку нашого краю. Там створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок та дозвілля.
Мета конференції – узагальнити результати досліджень про зміни життєдіяльності організму під впливом факторів довкілля та роль громадськості, владних структур у попередженні і усуненні негативних наслідків їх дії.


З найкращими побажаннями -
оргкомітет


НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
передбачає розгляд таких питань:
1.    Фундаментальні механізми життєдіяльності організму у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.
2.    Вплив природних та антропогенних факторів на живі істоти.
3.    Сучасні можливості захисту біосфери у контексті здоров’я людей.
4.    Реґіонарні медико-екологічні проблеми і роль громадськості та владних структур в їх вирішенні.
5.    Мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля.
6.    Взаємодія владних структур і громадськості з метою збереження довкілля і здоров’я.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
усна доповідь
стендова доповідь
вільний слухач

ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:
Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику наукових праць.
При підготовці матеріалів просимо
дотримуватися таких вимог:
1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною (або англійською) мовами, підписані авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи
2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.
3. Структура тез: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, E-mail, текст.
4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Вартість публікації від 40 грн. за 1 сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.
Надсилати необхідно 2 примірники тез в друкованому вигляді, копію квитанції про оплату, авторську довідку.

Електронну версію надсилати на E-mail:  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  збережений у форматі ".rtf" в одному файлі.
Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів. Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

Анкету учасника, два примірники тез, квитанції про сплату вартості публікації  до 10 березня  2013 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету.

Кошти за публікацію просимо надсилати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл.,
МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
з поміткою!!! оплата за оргвнесок на конференцію
“Довкілля і здоров’я” 25-26/04/2013”

Оргвнесок за участь у конференції – 200 грн. при перерахунку до 24 березня 2013р. на рахунок: : № 31258277220445 в ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
з поміткою!!! оплата за оргвнесок на конференцію “Довкілля і здоров’я” 25-26/04/2013”

При відсутності попередньої оплати, оргвнесок сплачується під час реєстрації.
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку.
Орієнтовна вартість: проживання від 130 грн. за 1 місце, триразового харчування – від 80 грн.


Інформація для учасників:
Місце проведення конференції:
Конгрес-центр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» розташований за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської обл.
Контактні телефони, факс:
(0352) 25-37-93 – кафедра нормальної фізіології;  E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Тел./факс: (0352) 52-04-79 – відділ організації наукових форумів – доц. Володимир Дмитрович Волошин;
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua
Офіційні мови конференції – українська, англійська
Доповідь:
- усна  – до 15 хв.
- презентація стенда – до 5 хв.;
-  виступ в обговоренні  –  до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором.


Адреса для листування:
Оргкомітет науково-практичної конференції “ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я”,
відділ організації наукових форумів
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна