ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 
Маємо честь запросити Вас до участі у роботі науково-практичної конференції,
„Медико-соціальні проблеми дитячого віку”, яка відбудеться  11-12квітня 2013 року в м. Тернополі.

Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі Тернопільського державного медичного університету „Червона калина”, який спеціально створений для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. У конгрес-центрі є всі умови для проведення наукових засідань, творчих зустрічей та дозвілля.
Оргкомітет
Науково-практичні напрямки роботи конференції:
•    Медико-соціальні аспекти здоров’я і нездоров’я дітей різного віку.
•    Медико-соціальні аспекти  вигодо-вування дітей першого року життя.
•    Особливості розвитку дітей в різних екологічних і соціальних умовах.
•    Профілактика та корекція негативних впливів соціальних умов на якість життя дітей різного віку
•    Роль продуктів харчування та якості води в розвитку та профілактиці патологічних станів.
•    Інноваційні методи в лікуванні та профілактиці захворювань дитячого віку.
•    Вплив мікросоціальних та екопатологічних чинників на стан здоров’я новонароджених та дітей раннього  віку.
 
Форми участі у конференції:
•    доповідь у засіданнях;
•    стендова доповідь;
•    участь у засіданні;
•    лише публікація;
•    для фірм і організацій – проведення виставок сучасних засобів діагностики та лікування, зразків медичної та лабораторної техніки, демонстрація новітніх інформаційних технологій в медичній практиці.
Форми публікації:
•    статті у журналі «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», затвердженого ВАК України
При підготовці статті просимо дотримуватися таких вимог.
Структура статті:
1.    У заголовку статті зазначають УДК, ініціали та прізвища авторів (не більше трьох авторів), назву статті, назва установи з якої виходить робота українською та англійською мовою.
2.    Текст статті: реферат (резюме) обсягом 20-25 рядків українською, російською та англійською мовами. Ключові слова українською, російською та англійською мовами.
3.    Вступ, матеріали та методи, результати дослідження та їх обговорення (не менше 2 сторінки), висновки, перспективи подальших досліджень (не менше 5 рядків), список літератури, оформлений за вимогами держстандарту (не менше 5 джерел ).
4.    До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами обсягом 5-6 сторінок (не менше)  (28-30 рядків на сторінці, розмір шрифта – 12; інтервал – 2,0; поля – 2,0 см). Текст роботи друкувати на паперовому носії формату А4 у 2 примірниках.
5.    У тексті статті при посиланні на публікацію необхідно вказати номер у порядку згадування (а не за алфавітом).
6.    Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках. Розміри фотографій – 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “верх”, “низ”.
7.    Матеріал також обов’язково подається в електронному варіанті на СD-R диску за стандартом IBM в редакторі Word версії 6,0 і вище, одночасно відправляти матеріали публікації разом з від сканованою квитанцією на E-mail. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. для прискорення вивчення матеріалів публікації.
8.    Редакція залишає за собою право виправляти  термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.
9.    Статті оформлені  без дотримання наведених правил не реєструються.
10.    Обов’язковою є інформація про одного з авторів: прізвище, ім’я по батькові, місце роботи , посада яку займає, та E-mail.-адресу для листування.
11.    Вартість публікації матеріалів в журналі “Актуальні питання педіатрії , акушерства та гінекології” 45 грн. за сторінку (матеріали публікації будуть прийматись до 01 березня 2013 р)

Кошти за публікацію просимо здійснювати на  рахунок ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

ЄДРПОУ 02010830
Р/р 31252273210444 в ГУДКСУ у Тернопільській обл., МФО 838012
ІПН 020108319187, номер свідоцтва 100120564

N.B.!!! Висилати потрібно статті, які супроводжуються відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника, або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Копію статті надсилати за
E-mail:  appag@ mail.ru

12.    Журнал буде виданий в квітні 2013 року.

Журнал визнаний ВАК України як фахове видання. Анкету учасника з вказанням технічних засобів, необхідних для усної доповіді, а також умови участі у конференції (бронювання номера, тільки виступ чи публікація) слід надсилати до 15.03.2013 року на адресу оргкомітету: кафедра педіатрії з дитячою хірургією №1 доц. Щербатюк Н.Ю. (0677674844).


Контактні телефони оргкомітету:
кафедра педіатрії, проф. Федорців Ольга Євгенівна, тел. моб. 0677476719; роб. (0352) 26-90-61;
проф. Павлишин Галина Андріївна 0673930541, дом. (0352) 25-05-76
(після 18-00);
доц. Воронцова Тамара Олександрівна; 0676751487.

Відповідальна за зустріч:   доц. Синицька Віра Олексіївна (0677278844);
Відповідальний за поселення доц. Горішний Ігор Мирославович (0672590432).

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України», майдан Волі, 1 м. Тернопіль 46001  (відділ організації наукових форумів).

Місце проведення конференції:
м. Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України», конгрес-центр “Червона калина”, який знаходиться за адресою смт. Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя в конгрес-центр.
Офіційна мова конференції – українська (робочі – українська, російська).
Оплата  проживання та харчування  здійснюється за готівку.
Вартість проживання від 130 грн  за добу.
Вартість харчування від 80 грн  за добу
Організаційний внесок -50 грн.
Регламент усної доповіді – до 10 хв.
Участь в обговоренні – до 5 хв.
Стендова доповідь з презентацією – до 3 хв.