Запрошуємо Вас, взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання діагностики лікування диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря" (16-17.05.2013року), яка відбудеться у ДВНЗ "Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" на базі НОК "Червона Калина".

Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медуніверситету, розташованому у мальовничому куточку нашого краю. Там створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок.
Мета конференції – обговорити актуальні питання діагностики, лікування, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря.
З найкращими побажаннями -
оргкомітет.

Наукова програма конференції:
1.    Організаційні засади роботи сімейного лікаря та проведення диспансеризації.
2.    Сучасні підходи до діагностики та лікування найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх органів в практиці сімейного лікаря.
3.    Хірургічні, педіатричні, акушерсько-гінекологічні аспекти в сімейній медицині.
4.     Сучасні аспекти застосування фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів у лікуванні хворих.
5.     Нові напрямки у розробці та застосуванні медикаментозних і немедикаментозних методів лікування у сімейній медицині.ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
усна доповідь
стендова доповідь
вільний слухач

Матеріали конференції, що будуть подані якСТАТТЯ, друкуватимуться на сторінках фахового науково-практичного журналу“Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.
Умови публікації:
1 Статті повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов'язкові: підписи всіх авторів, а також інформація про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові із зазначенням адреси, телефона, факса (е-mаіl) автора, з яким можна вести листування
2. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок.
3. Статтю належить друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А4 із розміщенням
1800-2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє - 2,5 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см, шрифт ТіmesNewRoman 14 пт через півтора інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники статті та електронний варіант на CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf.  Рисунки слід готувати у форматах *.jpg, *.tіf, *.cdr, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки "Верх", "Низ". У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки - чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у МісгоsoftЕхсеI. Невеликі за об'ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті. Для формул бажано використовувати редактор формул MіcrosoftEquatіon.
4. Статті належить писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" за такою схемою:
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами) ініціали і прізвища авторів повна назва установи резюме українською мовою ключові слова українською мовою.
Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).
Мета дослідження.
Матеріал і методи дослідження. (Викладення об'єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов'язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов'язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок).
Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами).
Висновки.
Перспективи подальших досліджень. (Подається бачення автора перспективності подальших шляхів до розв'язання проблеми, висвітленої у роботі).
Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках).
НАЗВА СТАТТI (англійською мовою, великими літерами), ініціали і прізвища авторів (англійською мовою), повна назва установи (англійською мовою), резюме (англійською мовою), ключові слова (англійською мовою).
5. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СI) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 "Одиниці фізичних величин". Назви фірм, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.
6. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно з списком літератури у квадратних дужках.

Вартість 1 сторінки статті (1800-2000 знаків з пробілами) - від 68 грн.

ТЕЗИ доповідей друкуватимуться в  додатку фахового науково-практичного журналу“Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.
ТЕЗИ подаються за такою схемою: УДК, НАЗВА РОБОТИ (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характеру проведеного лікування, його наслідків і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела не обов'язкове.
Вартість 1 сторінки тез (1800-2000 знаків з пробілами) - від 68 грн.

Оплату переказувати на розрахунковий рахунок:
Номер рахунку та реквізити банку можна дізнатися після 20 січня 2013 року за посилання www.tdmu.edu.te.ua→ Конгрес-центр → наукові форуми → (план конференцій 2013 року-- ЗАПРОШЕННЯ),    або за номером телефону 0352-52-04-79 (Наталя Максимів).
При оплаті вказувати: за публікацію на конференцію “Актуальні питання діагностики, лікування, диспансер…”, 16-17/05/2013

Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

Анкету учасника, два примірники тез, квитанції про сплату вартості публікації до 1 квітня 2013 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету або на E-maіl: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Оплата проживанняі харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку.

Орієнтовна вартість витрат:
проживання в готелі від 130 грн/1 добу за 1 місце;
триразового харчування – від 75 грн/1 добу.

Інформація для учасників:
Місце проведення конференції:
Конгрес-центр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» розташований за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської обл.
Контактні телефони, факс:
(0352) 26-81-55 – кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини;
E-maіl: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
(0352) 43-58-46 – кафедра медичної реабілітації та спортивної медицини.
(0352) 53-69-69 – кафедра клінічної фармації.
Тел./факс: (0352) 52-04-79 – відділ організації наукових форумів – доц. Володимир Дмитрович Волошин;
E-maіl: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua   → Конгрес-центр → наукові форуми → (план конференцій 2013 року-- ЗАПРОШЕННЯ).

Офіційні мови конференції– українська, англійська
Доповідь:      - усна  – до 15 хв.;
- презентація стенда – до 5 хв.;
-  виступ в обговоренні  –  до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором.

Адреса для листування:
Оргкомітет науково-практичної конференції “Актуальні питання діагностики, лікування, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря” ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна