Сучасна біоетика покликана вирішувати етичні питання, що стосуються медицини, наук про життя і пов'язаних з ними технологій. При цьому повинен враховуватися увесь комплекс соціальних, правових і екологічних аспектів. Світова наукова спільнота і міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНЕП, Рада Європи надають велике значення цій проблемі, відносять її до пріоритетних.
Процес гуманізації сучасної науки, що відбувається останнім часом, не може здійснюватися без розвитку етичних принципів. Розробка та застосування багатьох новітніх біотехнологій, які включають методи генної терапії, клонування, використання стовбурових клітин, пересадку органів тканин, та непередбачуваність їх наслідків вимагають належної уваги з точки зору біоетики. Останнім часом виникло ще немало нових проблем, вирішення яких тісно пов'язане з біоетикою. Найбільш актуальними з них є розробка та поширення нанотехнологій і наноматеріалів та біобезпека.
Попередні чотири національні конгреси з біоетики, які були проведені в 2001, 2004, 2007 та 2010 роках, не тільки підтвердили актуальність дослідження проблем біоетики в Україні, але й надали величезний поштовх для подальшої роботи в цій галузі. На виконання резолюцій конгресів було розроблено «Загальні етичні принципи експериментів на тваринах», «Етичний кодекс лікаря України» та «Етичний кодекс ученого України», введено обов‘язкову біоетичну експертизу при захисті докторських та кандидатських дисертацій з клінічної та експериментальної медицини, біології і ветеринарії тощо.
Надаючи пріоритетного значення розвитку біоетики, Президія Національної академії наук ухвалила рішення про проведення спільно з Національною Академією медичних наук України і Міністерством охорони здоров'я України П’ятого національного конгресу з біоетики в 2013 році.

Організаційний комітет запрошує Вас взяти  участь у роботі Конгресу, який відбудеться в м. Києві  у вересні 2013 року.

Мета Конгресу:
Провести широке обговорення ключових проблем біоетики в Україні та інших країнах світу за участю провідних вчених та фахівців в галузі наук про життя, філософії та медичного права, представників різних релігійних конфесій, засобів масової інформації, а також громадських організацій.
Конгрес сприятиме втіленню в життя Конвенції Ради Європи «Про права людини і біомедицину», «Загальної декларації про біоетику і права людини» ЮНЕСКО, етичних кодексів ученого та лікаря України, подальшому вдосконаленню законодавства України в галузі біоетики, здійсненню допомоги в проведенні досліджень в області природничих наук з дотриманням етичних норм і правил, поширенню викладання біоетики в учбових закладах, відкритості діяльності наукових та медичних закладів, захисту прав та гідності людини з огляду на застосування сучасних досягнень біології та медицини.

Основні теми Конгресу:
1. Біоетика і мораль в суспільстві, роль засобів масової інформації та громадських організацій
2. Значення державної політики в реалізації принципів біоетики
3. Біоетика і право в охороні здоров’я
4. Етичні проблеми нанотехнологій
5. Біоетика і розвиток синтетичної біології, новітні біотехнології в сільському господарстві та харчовій промисловості
6. Біоетика у випробуваннях лікарських засобів та застосуванні біологічно-активних добавок. Захист учасників біомедичних досліджень
7. Етико-правові проблеми трансплантології, репродуктивної медицини та застосування стовбурових клітин
8. Глобалізаційні виклики сучасних біомедичних досліджень та біоетика
9. Методологічні аспекти викладання біоетики, розробка і впровадження етичних кодексів в біології та різних галузях медицини
10. Досвід роботи біоетичних комітетів і комісій в Україні.

Круглі столи Конгресу:
1. Свобода доступу до лікарських засобів: механізми правового забезпечення
2. Права людини крізь призму біоетики.

Структура Конгресу:
Наукова програма буде включати лекції з ключових тем, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії в робочих групах та за круглим столом, семінари та стендові доповіді.

Організаційний внесок:
Для учасників Конгресу організаційний внесок складає 800 грн. і перераховується на рахунок Благодійної організації «Інформаційний центр з Біоетики» – Код 33098969, МФО 322294, рахунок 26003104811101 в АТ «КБ  «ЕКСПОБАНК» м. Києва, АО № 051104 – «для проведення  Конгресу» або сплачується при реєстрації.
Для молодих науковців та студентів передбачено пільги при сплаті організаційного внеску.

Мови Конгресу:
Офіційними мовами Конгресу будуть українська, російська та англійська.

Місце проведення Конгресу:
Конгрес відбудеться в м. Києві у вересні 2013 року.
Просимо повернути заповнену реєстраційну форму до 1 березня 2013 р. та надіслати тези доповіді до 1 травня 2013 року.
Завантажити реєстраційну форму можна на сайті www.biomed.nas.gov.ua та відправити вказані матеріали по електронній пошті на адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. та Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

З усіх питань, пов'язаних з участю у Конгресі, звертайтеся до Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем НАН України за адресою:
вул. Володимирська, 54
01601, Київ, Україна
Чащин Микола Олексійович
Тел.: +380(44)239 66 23
Факс: +380(44)234 83 56
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Вказівки щодо підготовки тез:
Об’єм тез – одна сторінка, через один інтервал. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14. Верхнє поле – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 1 см.
Назва тез пишеться великими літерами, через інтервал вказуються прізвища та ініціали авторів, назва установи, місто, країна, через два інтервали розташовують текст тез.

Просимо дати назву файлів за таким зразком:
Прізвище_рформа   та   прізвище_тези.

Наприклад: Петренко_рформа.doc
               Петренко_тези.doc