16-17 травня 2013 року в Києві відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Біотехнологія: звершення та надії".

Організатором конференції є факультет біотехнології ННІ Рослинництва, екології і біотехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України. Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що займається розвитком біотехнології та стимулювання наукового диспуту щодо досягнень в області біотехнологій; пошуку інноваційних шляхів розвитку біотехнологічних наук.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Робота планується за такими напрямами:

1. Сільськогосподарська, природоохоронна та промислова біотехнологія.

2. Альтернативна енергетика.

3. Фундаментальні проблеми імуногенетики.

4. Біосенсорика та нанотехнології.

5. Фізіологія рослин та біологічний захист.