СПІВГОЛОВИ КОНГРЕСУ:

    Президент Національної Академії наук України, академік НАН України Б.Є.ПАТОН
    Президент Національної Академії медичних наук України, академік НАМН України А.М.СЕРДЮК

Сучасна біоетика покликана вирішувати етичні питання, що стосуються медицини, наук про життя і пов'язаних з ними технологій. При цьому повинен враховуватися увесь комплекс соціальних, правових і екологічних аспектів. Світова наукова спільнота і міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНЕП, Рада Європи надають велике значення цій проблемі, відносять її до пріоритетних.
Процес гуманізації сучасної науки, що відбувається останнім часом, не може здійснюватися без розвитку етичних принципів. Розробка та застосування багатьох новітніх біотехнологій, які включають методи генної терапії, клонування, використання стовбурових клітин, пересадку органів тканин, та непередбачуваність їх наслідків вимагають належної уваги з точки зору біоетики. Останнім часом виникло ще немало нових проблем, вирішення яких тісно пов'язане з біоетикою. Найбільш актуальними з них є розробка та поширення нанотехнологій і наноматеріалів та біобезпека.
Попередні чотири національні конгреси з біоетики, які були проведені в 2001, 2004, 2007 та 2010 роках, не тільки підтвердили актуальність дослідження проблем біоетики в Україні, але й надали величезний поштовх для подальшої роботи в цій галузі. На виконання резолюцій конгресів було розроблено «Загальні етичні принципи експериментів на тваринах», «Етичний кодекс лікаря України» та «Етичний кодекс ученого України», введено обов‘язкову біоетичну експертизу при захисті докторських та кандидатських дисертацій з клінічної та експериментальної медицини, біології і ветеринарії тощо.
Надаючи пріоритетного значення розвитку біоетики, Президія Національної академії наук ухвалила рішення про проведення спільно з Національною Академією медичних наук України і Міністерством охорони здоров'я України П’ятого національного конгресу з біоетики в 2013 році.

Організаційний комітет запрошує Вас взяти  участь у роботі Конгресу, який відбудеться в м. Києві  у вересні 2013 року.