Міністерство охорони здоров’я України
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України»
Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації
науково-практичнаконференція
 "ОСТЕОАРТРОЗ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ"
25-27 березня 2013 року

Вельмишановні колеги !
 
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції„Остеоартроз: сучасні аспекти лікування”,яка відбудеться
25-27 березня 2013 року.

Будемо раді вітати Вас у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними, історичними та природними куточками Тернопілля.
Наукова програма конференції:
1. Сучасні підходи до діагностики та лікування остеоартрозу.
2. Сучасні аспекти застосування фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів у лікуванні хворих на остеоартроз.
25-27.03.2013р. – пленарні, секційні засідання конференції.
 Знайкращими побажаннями-оргкомітет
Форма публікації:
Матеріали доповідей будуть опубліковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються).

Форми участі в конференції:
•Усна доповідь
•Стендова доповідь
•Вільний слухач
ВИМОГИ ДО ТЕЗ
1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою, підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи.
2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Word на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифту – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.
3. Структура тез така: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, текст.
4. При підготовці  тез обов'язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Авторська довідка  – на початку авторської довідки окремим рядочком потрібно зазначити бажаний вид презентації своєї роботи (тільки друк, друк та презентація на конференції).
Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістю - E-mail), технічні засоби, які є необхідними для усної доповіді.
Вартість публікації 35 грн. за сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:
Місце проведення конференції:
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. ГорбачевськогоМОЗ України»,
Конгрес-центр «Червона калина»,
Комунальний закладТернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня»
Офіційна мова конференції: українська, англійська.
Регламент доповідей :
•усна доповідь – до 20 хв.;
•презентація стенда – до 5 хв.;
•виступ в обговоренні – до 5 хв.;


 Два примірники тез, електронний варіант на CD-диску, збережений у форматі *.rtf, анкету учасника, квитанцію про сплату публікації до 15.03.2013 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:
Відділ організації наукових форумів (назва конференції), медичний університет, майдан Волі, 1,м. Тернопіль, 46001.
Просимо за 2 тижні допочатку конференції підтвердити свою участь: вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Оплату переказувати на розрахунковий рахунок:
ДВНЗ "Тернопільськийдержавний
медичнийуніверситет
ім. І.Я.ГорбачевськогоМОЗ України"
Код 02010830
Банківськіреквізити:
р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012
При оплаті вказувати: за публікацію на конференцію “ Остеоартроз: сучасні аспекти лікування”, 25-27/03/2013
Контактні телефони у Тернополі:
Тел. 050-3770-938 – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, проф. Сміян Світлана Іванівна

Відділ організації наукових форумів:
тел/fax   (0352)-52-04-79
керівник -доц.ВолошинВолодимир;
інспектор – Максимів Наталія;
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua   → Конгрес-центр → наукові форуми → (план конференцій 2013 року—ЗАПРОШЕННЯ(вимоги)).