ЗАПРОШЕННЯ
до участі в роботі Української науково-практичної конференції
з сімейної медицини «Від науки до практики»

Оргкомітет конференції повідомляє, що у відповідності до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та наукових семінарів, що заплановані до проведення у 2013 р. затвердженого Міністерством охорони здоров'я України та НАМН України 30-31 травня 2013 року  в м. Дніпропетровську відбудеться науково-практична конференція з загальної практики-сімейної медицини з міжнародною участю «Від науки до практики».
Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь у роботі конференції.

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я на основі Загальнодержавної програми розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини, проблеми, перспективи.
2. Організація, фінансування, правові аспекти та оцінка якості роботи лікаря загальної практики.
3. Актуальні питання профілактики, лікування і реабілітації в діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини
4. Актуальні питання терапевтичної, хірургічної, онкологічної, оториноларингологічної, офтальмологічної, невропатологічної, психіатричної та іншої патології  в загально -лікарській практиці.
5. Питання взаємодії між лікарями  загальної практики та  лікарями інших спеціальностей в діагностично-лікувальному процесі.
6. Аспекти соціального здоров’я,  в загальній практиці-сімейній медицині (СНІД, туберкульоз, наркоманія).
7. Фармакотерапія та фармакоекономіка в загальнолікарській практиці.
8. Репродуктивне здоров’я, здоров’я матері та дитини.
9. Проблеми підготовки  лікарів  загальної практики.

Просимо підтвердити  Вашу участь в конференції за адресою:

Професору Чухрієнко Неоніллі Дмитрівні
кафедра сімейної медицини
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
вул.Дзержинського, 9
м.Дніпропетровськ
49044
е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Тел./факс: (056) 726 44 81
Моб.т. Чухрієнко Н.Д.  067-696-30-08,  050-652-03-77
Моб.т. Башкірова Н.С. 050-862-00-40.

Вимоги до подання матеріалів:

   Статті приймаються  українською мовою в двох примірниках (обсяг - від двох до десяти сторінок). Один примірник затверджується  керівником закладу.

Порядок оформлення

Матеріали конференції будуть надруковані у журналі «Медичні перспективи» (МП) на стандартному аркуші, Шрифт Times New Roman  Cyr із полуторним інтервалом між рядками, 30 рядків на одну сторінку з лівим полем 4 см.
На початку статті пишуться код УДК, назва статті, ініціали та прізвище автора (авторів), назва установи, з якої вона надходить, вчене звання, ініціали та прізвище завідуючого кафедрою (лабораторією), місто. Кожну оригінальну статтю слід поділити на такі частини:
•    короткий вступ,
•    МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ – опис методів, експериментального та клінічного матеріалу, який став предметом дослідження;
•    РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ – викладення результатів (слід подавати у вигляді таблиць; цифрові дані слід опрацювати статистично) та їх обговорення з урахуванням даних сучасної медичної літератури;
•    ПІДСУМОК;
•    ВИСНОВКИ, якщо вони наводяться, не повинні бути повторенням результатів роботи, а також перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
У кінці кожної статті подається список літератури, надрукований на окремому аркуші з подвійним інтервалом, кожне бібліографічне джерело – з нового рядка, під порядковим номером, згідно з положенням про бібліографію.
До статті на окремих аркушах додаються резюме російською (15 рядків), резюме англійською (15 рядків) мовами і ключові слова (3-10 слов) на 1 сторінку, які коротко відображають основний зміст роботи. До редакції надсилаються два примірники статті та офіційне направлення від установи.
На останній сторінці автор ставить свій підпис.
На окремому аркуші подаються відомості про автора (ів) –прізвище, ім’я по батькові, вчений ступінь, посада, телефони, факс, E-mail, поштова адреса. Робота, яка виконана в будь-якій установі, має бути рекомендована (підписана) до друку керівником установи.
      Надрукований текст (2 примірники ), в електронному вигляді у форматі MS WORD for Windows 98 – XP, квітанцію про оплату та заповнену реєстраційну форму (зразок додається) направляти на електронну адресу Е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

       Гроші за друкування тез та статей (тези 1,5-2 сторінки 80 грн. стаття 25 грн. за сторінку) необхідно перерахувати за  реквізитами технічного організатора:  ФОП Павленко М.В., п/р 26006001305405, МФО 307394 в ПАТ «АктаБанк», м. Дніпропетровськ, ІПН 2420000273, призначення платежу: «за публікацію матеріалів щодо інформаційного забезпечення Української науково-практичної конференції з сімейної медицини «Від науки до практики»
Статті публікуються в авторській редакції.
       Заявки на участь в конференції (реєстраційну форму), тези доповідей та кошти на друкування тез статей приймаються до 15 квітня 2013 року