ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Трудове довголіття: теорія та практика медицини праці» присвячена проблемним питанням гігієни праці та професійної патології. Згідно з реєстром МОЗ та АМН України ( Наказ МОЗ України, АМН України № 450/42 від 07.07.2006р.) вона відбудеться 26-27 вересня 2013 року за участю наукових працівників, викладачів вищих медичних навчальних закладів, практичних лікарів, представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профспілок, виробництва та інших спеціалістів різних регіонів України та ближнього зарубіжжя.
Мета конференції – обмін досвідом з актуальних питань гігієни праці та професійних захворювань у науковій та практичній галузях.
На конференції будуть розглянуті актуальні питання медицини праці, а саме:
-    здоров'я працюючого населення, вплив професійної діяльності на його динаміку;
-    нові медичні технології профілактики професійної патології та оздоровлення виробничого середовища;
-     сучасні аспекти та можливості діагностики, лікування, реабілітації хворих на професійні захворювання;
-    професійні ризики і питання профілактики професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві;
-    питання трудового та творчого довголіття;
-    місце медицини праці в додипломній та післядипломній підготовці лікарів;
-    удосконалення нормативно-правової бази у галузі медицини праці та розбудова правових підстав щодо формування соціально-трудових відносин між роботодавцями і працівниками;
            - гігієнічне забезпечення підготовки молоді у закладах професійно-технічної освіти; професійна орієнтація та професійній відбір.
Робочі мови конференції - українська, російська та англійська.
Матеріали конференції будуть видані у журналі ХНМУ, рекомендованому ДАК України.
Статті мають бути оформлені наступним чином:
1.    Прізвище та ініціали автора/авторів українською, російською мовами, підписані авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку за підписом керівника установи.
2.    Обсяг публікації - від 5 до 12 сторінок, набраних у текстовому редакторі Mikrosoft Word. Відстань між рядками –півтора інтервали. Одна сторінка тексту повинна вміщати 60 - 65 знаків та 28-30 строк.
3.    Структура публікації: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, методи досліджень, результати досліджень, висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
4.    Бібліографія оформлюється за новим стандартом, затвердженим ДАК України, та містить не менш, ніж 7 джерел наукової інформації.
    Статті надаються у електронному та роздрукованому варіантах.
Вартість публікації 25 грн. за одну сторінку. Кошти необхідно перерахувати на рахунок:
Р/рах. 31257273210040 в ГУДКСУ в Харківській обл., МФО 851011, одержувач: ХНМУ, ЄДРПОУ 01896866.
Заявка на участь в конференції та статті приймаються до 27 червня 2013 р. на E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. та за адресою: вул. Тринклера, буд. 6, м . Харків, 61022.
Оргвнесок сплачується під час реєстрації.
Телефони для довідок: 050-400-68-30 Cтарусева Вікторія Вадимівна,057-705-07-61 Сайкова Тетяна Григорівна.