Міністерство охорони здоров’я України

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«Медична ефективність діяльності сучасних клінічних лабораторій»

16-17 квітня 2013 року

 

16.04. 2013

11:00-12:00

Реєстрація учасників конференції.

12:00 -15:00

Конференц-зал № 8. 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

«Лабораторні методи дослідження в клінічній гемостазіології»

 

Головуючі: проф. Луньова Г.Г., проф. Воронцова Л.Л., Хейломський О.Б.

12:00-12:10

 

12:10-12:25

Привітання учасників науково-практичної конференції.

 

Роль клінічних лабораторних досліджень в наданні якісної медичної допомоги в Україні.

проф. Луньова Г.Г. – Головний позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України

 

12:25-12:55

Сучасна модель гемостаза. Алгоритми обстеження хворих при різних клінічних ситуаціях, пов′язаних з порушеннями системи гемостазу.

 

Бірюля Д.Г. – науковий співробітник Алтайського філіалу ФДБУ «Гематологічний науковий центр» МОЗ РФ, м. Барнаул, Росія.

 

12:55-13:20

Тромбофілії в акушерській практиці.

 

к.м.н., доц. Заволокіна А.Г. – зав. лабораторією ФДБУ «Федеральний центр травматології, ортопедії та ендопротезування», м. Барнаул, Росія.

 

13:20-13:45

Антифосфоліпідний синдром.

 

Бірюля Д.Г. – науковий співробітник Алтайського філіалу ФДБУ «Гематологічний науковий центр» МОЗ РФ, м. Барнаул, Росія.

 

13:45-14:10

Лабораторна оцінка клінічно значущої гіперкоагуляції. 

к.м.н., Оганесян М.А., м. Мінськ, Білорусь.

 

14:10-14:35

Сучасні підходи до ефективної контрольованої антитромботичної терапії. 

к.м.н., доц. Заволокіна А.Г. – зав. лабораторією ФДБУ «Федеральний центр травматології, ортопедії та ендопротезування», м. Барнаул, Росія.

 

14:35 -15:00

Аналітичні принципи лабораторної оцінки плазмового гемостазу.

к.м.н., Оганесян М.А., м. Мінськ, Білорусь

 

15:00-16:00

Обідня перерва та огляд експозиції виставки

 

16:00-18:00

Конференц-зал № 8. 

17.04. 2013

Нарада-семінар головних обласних позаштатних фахівців з клінічної лабораторної діагностики.

10:00 -13:00

 

 

 

 

13:00-16:30

Конференц-зал № 8. 

Засідання Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

 

 

Конференц-зал № 8.

Секційне засідання

«Лабораторні методи дослідження в пренатальній діагностиці та ЕКО-технологіях»

 

Головуючі: чл.-кор. НАМН України, проф. Арбузова С.Б., к.мед.н., доц. Микитенко Д.О.

13:00-13:30

 

 

 

 

 

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

14:00-14:30

 

 

 

 

 

 

14:30-14:55

 

 

Пренатальний генетичний скринінг – основні принципи, сучасні стандарти, система контролю якості.

Арбузова С.Б. -чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, директор Донецького обласного спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики; Ніколенко М.І. д.мед.н., заступник директора Донецького обласного спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики.

 

Значення визначення рівня метаболітів вітаміну D для вагітних і породіль.

Зазерська І Є. - д.мед.н., професор, Заступник директора Інституту перинатології та педіатрії з наукової роботи. Федеральний Центр серця, крові та ендокринології ім. В.А. Алмазова, м. Санкт-Петербург, Росія.

 

Інвазивна пренатальна діагностика: досвід, досягнення, перспективи.

Гордієнко І. Ю. -д. мед. н., професор, завідувач відділення медицини плода НДІ ПАГ НАМН України; Нікітчина Т. В.- к. б. н., НДІ ПАГ НАМН України, завідувач лабораторії цитогенетики клініки репродукції «Академічна клініка», Ващенко О.О. -м.н.с., НДІ ПАГ НАМН України), Тарапурова О. М. -к. мед. н., НДІ ПАГ НАМН України, Величко А. В. -н.с., НДІ ПАГ НАМН України, м. Київ

Особливості проведення пренатального скринінгу у м. Києві. Бадюк В. М. - к. мед. н., завідувач клініко-діагностичної лабораторії МЦ "Клініка генетики репродукції "Вікторія", м. Київ.

 

14:55-15:20

 

 

 

 

15:20-15:45

 

 

 

 

15:45-16:10

 

 

 

16:10-16:30

 

 

 

Досвід застосування FISH-методу в практиці постнатальної та пренатальної діагностики складних випадків з хромосомними аномаліями в каріотипі.

Тавокіна Л. В. -к. б. н., зав. лаб. генетики клініки «Ісіда», ас. кафедри медичної та лаб. генетики НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

Досвід участі у Європейських схемах зовнішнього контролю якості молекулярно-генетичних досліджень (EQA, EMQN).

Макух Г. В. -к. б. н., н.с. відділення діагностики спадкової патології Інстиуту спадкової патології НАМН України, м. Львів.

Новітні технології та тенденції розвитку генетичної діагностики. Микитенко Д. О. - к. мед. н., доц., завідувач лабораторії молекулярної діагностики Клініки репродуктивної медицини «Надія», м. Київ

Застосування інкубаційних систем BioStation від компанії Nikon для репродуктивних технологій.

Тіньков В.О. –к.ф.-м.н., інженер команії Tokyo Boeki Technology Ltd.

 

16:30 -17:30

 

 

Видача сертифікатів.