Інформуємо Вас, що з 25 по 27 вересня 2013 р. в місті Вінниці буде про-ведений “ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю”. Ор-ганізатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів держав-них управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді. Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах:
http://ineek.vntu.edu.ua
http://eeb.vntu.edu.ua

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство екології та природних ресурсів України
• Вінницький національний технічний університет
• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
• Національний технічний університет України “КПІ”
• Національний університет “Львівська політехніка”
• Національний університет біоресурсів та природокористування України
• Одеський державний екологічний університет
• Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
• Вінницька обласна державна адміністрація
• Вінницька обласна рада
• Вінницька міська рада
• Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
• Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
• Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг
• Міжнародна громадська організація “Україна – Польща – Німеччина”
• Міжнародний союз охорони природи (IUCN)
• Forschungszentrum Jülich GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft
• Akaki Tsereteli State University

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у
природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екоси-стем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.
11. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
12. Хімія довкілля та екотоксикологія.
13. Проблеми змін клімату та біосфери.
14. Екологія людини та екотрофологія.
15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
16. Інноваційно-інвестиційні проекти з екологічних проблем України.
17. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

МОВИ
Робочі мови з’їзду – українська, російська, англійська.
РОБОТА СЕКЦІЙ
Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявки, текстів доповідей,
актів експертизи, копії платіжного
доручення про сплату оргвнеску                     до 10.06.2013
Повідомлення про прийняття доповіді
та запрошення на з’їзд                                      до 30.06.2013
Початок реєстрації                                            25.09.2013
Відкриття з’їзду                                                 26.09.2013

ОРГВНЕСОК
Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 250 грн.
Для студентів та аспірантів участь у з’їзді 150 грн.
Заочна участь у з’їзді 150 грн (збірник надсилається поштою).
Оргвнесок за одну роботу включає:
- реєстрацію;
- публікацію до початку роботи з’їзду збірника доповідей
та буклета з програмою з’їзду;
- чайно-кавові перерви;
- презентацію;
- інформаційно-консультативні послуги.
Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.

ВНТУ, код 02070693,
р/р 31252272210169
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2013» без ПДВ

Оргвнесок іноземних громадян сплачується у розмірі 100 доларів США переказом на рахунок
Deutsche Bank Trust Company Americas
NEW YORK
SWIFT BKTRUS33
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note  «ECOLOGY – 2013»

або

BANK OF NEW YORK
NEW YORK
SWIFT IRVTUS3N
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note  «ECOLOGY – 2013»

Рахунок для безповоротної фінансової допомоги
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31254276220432
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2013» без ПДВ (безповоротна фінансова допомога)

Рахунок для сум за дорученнями
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31253277220432
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2013» без ПДВ (суми за дорученнями)

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ
Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть, крім збірника доповідей, також опубліковані спеціальними випусками журналів “Вісник Вінницького політехнічного інституту”, “Оптоелектронні інформаційно-енергетичні технології”, “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, включених до переліку ВАК України (після коригування та за додаткову оплату відповідно вимог журналів).

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками
Вінниці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Південний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вервольф», зоопарку, фонтану «ROSHEN».

Дане повідомлення не є підставою для участі у роботі з’їзду.
Технічно-редакційна група інституту екології та екологічної кібернетики
Кватернюк С.М., Петрук Р.В., Васильківський І.В.,  Іщенко В.А., Турчик П.М. (каф. ЕЕБ),
Ящолт А.Р., Крижановський Є.М., Скорина Л.М. (каф. КЕЕМІГ),  
Гордієнко О.А., Тітов Т.С., Панченко Т.І. (каф. ХБЖД)


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або анг-лійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.
Необхідно надіслати:
1. Текст доповіді (3 повні сторінки) подається у вигляді doc-файлу, а також надрукований з одного боку аркушів білого паперу формату А4. Він повинен містити: коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літе-ратурні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристи-ку методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел. Текст доповіді повинен містити оригінальне вирі-шення конкретної екологічної проблеми.
• Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.
Формули: 11 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляють-ся по центру.
Рисунки: вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Пра-вка”, “Специальная вставка” и вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.
• Порядок розміщення матеріалу:
УДК: зліва в верхньому рядку ставиться 11pt;
Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);
Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами,
bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;
Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;
в кінці доповіді – прізвище, ім’я та по батькові , науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (повністю), телефон, електронна пошта, ICQ чи Skype  кожного автора;
Анотації трьома мовами (українська, російська, англійська) обсягом до 75 слів, включаючи назву та прізвища авторів, 5-7 ключових слів, УДК.
2. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів та пер-сональних даних.
3. Копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.
4. Заявку учасника.

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресою:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
тема листа: ECOLOGY-2013

та по пошті за адресою:
21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
Вінницький національний технічний університет,
інститут екології та екологічної кібернетики ,
Петруку В.Г.
обов’язково з приміткою:
«ЕКОЛОГІЯ-2013»

Термін подачі матеріалів до 10 червня 2013 р.

Довідки за телефоном:
0432-598443 (каф.),
0432-598442 (каб.)
Факс: 0432-43-80-96
http://vkontakte.ru/club22134503
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758