ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції “Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології ”, яка відбудеться 12-13 вересня  2013 р.
Конференція внесена в «Реєстр з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2013 рік, затверджений МОН України».
Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медичного університету, спеціально створеному для проведення наукових форумів, у лісовій зоні поблизу Тернополя.   
Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.
У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними, історичними та природними куточками Тернопілля.   

Наукова програма конференції :
•    Акушерсько-гінекологічна патологія при серцево-судинних, легеневих та ревматичних захворюваннях.
•    Акушерсько-гінекологічна патологія при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок та системи крові.
•    Патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду при ендокринних захворюваннях та порушеннях обміну речовин.
•    Патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду при нервових та психічних захворюваннях.
•    Імунологічні аспекти акушерської та гінекологічної патології.
12.09.13р. -  пленарні, секційні засідання  конференції.
13.09.13р. – пленарне засідання, прийняття резолюції, екскурсії в замки та духовні центри Тернопілля.
З найкращими побажаннями, оргкомітет
Форми участі у конференції:
•    Доповідь у засіданнях;
•    стендова доповідь;
•    участь у засіданні;
•    лише публікація.


Форми публікації:
•    статті у журналі «Вісник наукових досліджень», затвердженому ВАК України
тези у збірнику матеріалів конференції

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.
 
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором.

Оплата проживання і харчування  здійснюється за готівку.

При підготовці СТАТТІ просимо дотримуватися таких вимог:
Структура статті
1.  У заголовку статті зазначають № УДК, ініціали та прізвища авторів, назву статті, назва установи з якої виходить робота українською та англійською мовою.
2.  На окремій сторінці повинен бути надрукований реферат (резюме) обсягом 20-25 рядків українською, російською та англійською мовами.
3.  Ключові слова українською, російською та англійською мовами.
4.  Текст статті: вступ, матеріали та методи, результати дослідження та їх обговорення, висновки, перспективи подальших досліджень, список літератури, оформлений за вимогами держстандатру.
5.  До друку приймаються статті українською мовою обсягом 5-6 сторінок  (28-30 рядків на сторінці, розмір шрифту – 12; інтервал – 2,0; поля – 2,0 см). Текст роботи друкувати на паперовому носії формату А4 у 2 примірниках.
6.  У тексті статті при посиланні на публікацію необхідно вказати номер у порядку згадування (а не за алфавітом).
7.  Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках. Розміри фотографій – 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “верх”, “низ”.
8.  Матеріал також обов’язково подається в електронному варіанті на СD-R диску за стандартом IBM в редакторі  Word версії 6,0 і вище, присилати статті   по E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
9.  До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші через 2 інтервали. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу.
10.   Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.
11.   Статті оформлені  без дотримання наведених правил не реєструються.
12.   Вартість публікації СТАТТІ в журналі “Вісник наукових досліджень” у розмірі 60 грн. за сторінку. Журнал визнаний ВАК України як фахове видання.
13.   Поштою на адресу оргкомітету: майдан Волі, 1, м. Тернопіль “Науковий відділ (форуми)” висилати статті, що повинні супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника, або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва.
Копію статті надсилати на E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
14. Обов’язково вказати електронну пошту для  зворотнього листування.
15. Статті за матеріалами конференції будуть видані в №4, 2013, журналу “Вісник наукових досліджень”, затвердженого ВАК України.
 При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:
1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою і підписаних авторами.
2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з пробілами на сторінці).
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, текст.
4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.
5. Надсилати необхідно:
– 2 друковані примірники тез;
– електронний варіант на CD-диску, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf";
– копію про оплату;
– авторську довідку.

 Вартість публікації ТЕЗ у збірнику - 45 грн. за сторінку.
Тези конференції будуть опубліковані у збірнику.
Оплату за ПУБЛІКАЦІЮ просимо надсилати на рахунок:

ДВНЗ "Тернопільськийдержавний
медичнийуніверситет
ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківськіреквізити:
р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012

!!! При оплаті вказувати: за публікацію тез (статей) на конференцію
“Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології” (12-13. 09.2013)
 
Друковані  матеріали публікації в 2-ох екземплярах, разом з реєстраційною картою, СD-диском і квитанцією про оплату слід надсилати за адресою оргкомітету до 01 вересня 2013 року.  Відповідальний за публікацію статей  конференції “Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології ” (12-13. 09.2013) доц. Стельмах Олена Євгенівна (050-106-59-75).

Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь у форумі,
за 2 тижні до початку – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Обовʼязковою  умовою участі в конференції є оплата організаційного внеску у розмірі 200 грн(у т.ч. з ПДВ).

Оплату ОРГВНЕСКУ за участь у к-ції переказувати на рахунок:

ДВНЗ "Тернопільськийдержавниймедичнийуніверситет
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківськіреквізити:
р/р 31258277220445 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012

!!! При оплаті вказувати: оргвнесок за участь у к-ції
“Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології ” (12-13. 09.2013).


Адреса оргкомітету:
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
«Науковий відділ (форуми)»
на к-цію: “Внутр. пат. в акуш. та гінекології ” (12-13.09.13).
майдан Волі, 1 м. Тернопіль, 46001.
 
Контактні телефони:
Тел.: (050) 377-43-17– зав. кафедри акушерства і гінекології №2, проф., доктор мед. наук Геряк Світлана Миколаївна.
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Тел.: (050) 978-31-35 - зав. кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, проф., доктор мед. наук – Швед Микола Іванович 

Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ (форуми)  - інспектор відділу Наталія Максимів;
 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua→ Конгрес-центр → науковіфоруми → (план конференцій 2013 року-- ЗАПРОШЕННЯ).