ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у науково-практичній конференції
“Актуальні питання безпечного застосування ліків”.
Конференція відбудеться 17-18 жовтня 2013 року на базі ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету
 імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

З повагою - організаційний комітет

Наукова програма конференції:

- Моніторинг безпечного застосування ліків в Україні
- Актуальні питання експериментальної та клінічної фармакології
- Роль фармакоекономіки і фармакоепідеміології у раціональній фармакотерапії
- Питання безпечного застосування ліків на перед- і післядипломному етапах медичної і фармацевтичної освіти

Форми участі в конференції:
–    усна доповідь
–    стендова доповідь
–    тільки публікація

Форма публікації: Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику.

При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:
1. До друку приймаються тези доповідей, підписані авторами.
2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (на сторінці - до 1800 знаків з пробілами).
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, текст.
4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.
5. Надсилати необхідно:
– 2 друковані примірники тез, один з яких обов’язково підписаний авторами;
   – електронний варіант тез, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf", можна прислати на e-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (із вказанням назви конференції !) або на CD-диску;
– копію квитанції про оплату;
– авторську довідку.
6. Авторів, які хочуть надрукувати повноформатну статтю в одному з фахових наукових журналів, які видаються у ТДМУ («Вісник наукових досліджень», «Фармацевтичний часопис», «Медична хімія», «Медична освіта»), просимо дзвонити за телефоном (0352)43-49-56 (Олександра Павлівна) для уточнення умов та термінів публікації. Правила оформлення статей у вказаних журналах можна знайти за електронною адресою http://intranet.tdmu.edu.ua/ukr/kafedra/journals.php

N.B! На початку авторської довідки окремим рядком потрібно зазначити вид презентації своєї роботи (R друк та усна доповідь, R друк та стендова презентація на конференції, Rтільки друк).
Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь, вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (бажано мобільний) (за можливістю - E-mail).
Термін подачі робіт – до 10 вересня 2013 р.
Вартість публікації тез - 50 грн. за 1 сторінку (1800 знаків з пробілами!)

Копію квитанції про оплату надсилати разом з матеріалами.
У випадку відсутності автора на конференції збірник буде відісланий поштою накладним переказом при зверненні автора.


ОПЛАТУ ЗА ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕКАЗУВАТИ НА РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК:
46001,  м. Тернопіль , Майдан Волі, 1
Р/р  31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській області
МФО 838012
ЄДРПОУ: 02010830
ІПН 020108319187
Свідоцтво № 200017046
При оплаті вказувати:    за публікацію на конференцію “Актуальні питання безпечного застосування ліків (17-18 .10. 2013)”, прізвище 1-го автора.  


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:
Місце проведення конференції:
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Адреса: Конгрес-центр «Червона калина», смт. Дружба, Тернопільська обл., Україна

Контактні телефони:
Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ;
керівник наукового відділу - ас. Оксана Шевчук;
інспектор наукового відділу – Наталія Максимів;
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

Регламент доповідей:
- на пленарному засіданні – до 15 хв.
- на секційних засіданнях – до 10 хв.
- захист стендової доповіді – до 5 хв.

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ:
Науковий відділ (форуми),
конф. «Акт. питан. безп. застосув. ліків» (17-18 .10. 2013)
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського,
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.