16-21 вересня 2013 року в Алушті відбудеться ІІІ Міжнародна конференція "Наноматеріали: застосування і властивості - 2013".

Організатори: Сумський державний Університет, Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України, Люблінський університет технологій, Каунаський університет технологій.

Важливі дати:

20 травня 2013 року - останній термін подачі матеріалів.

10 вересня 2013 року - останній термін реєстрації.

Тематика:

    Наноструктурні тонкі плівки
    Властивості і характеристики поверхонь та інтерфейсів
    Створення та характеристики наночастинок
    Наномагнетизм: тонкі частинки і магнітні мультишари
    Функціональні наноструктурні покриття
    Плазма для поверхневої інженерії, радіаційні ефекти
    Нанополімери і нанокомпозити, карбонові наноматеріали
    Наномеханіка, наноприлади
    Досягнення в приладах та технологіях
    Застосування наноматеріалів у електроніці, спінтроніці та фотоніці
    Застосування наноматеріалів у біотехнології та медицині
    Наноматеріали в енергетиці