02-02 серпня 2013 року в Донецькому національному університеті відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та практичні аспекти сучасної онкології»

 Конференція проводиться сумісно з Євразійською федерацією онкології за підтримки ВООЗ. Це прогресивний освітній проект, спрямований на підвищення кваліфікаційного рівня молодих вчених та лікарів щодо ранньої діагностики онкологічної патології. Крім того, науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та практичні аспекти сучасної онкології» є евроінтеграційним заходом, оскільки у його реалізації прийматимуть участь провідні фахівці з питань теоретичної та клінічної онкології з різних країн світу, включаючи США, Україну, Росію, Іспанію, Республіки Білорусь та Італію.

 НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Теоретичні основи онкології.

2. Основи ранньої діагностики онкологічної патології.

3. Розбір клінічних спостережень та практична робота.

4. Сучасні методі лікування онкологічних хворих.

Програма конференції  складена з лекцій, аналізу клінічних спостережень та семінарів. Під час конференції передбачено відеотрансляцію лекцій та семінарів, що дозволить суттєво розширити аудиторію слухачів та сприятиме розповсюдженню знань з тематики курсу серед молодих лікарів та вчених неонкологічних спеціальностей.