НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО імені О.А.КИСЕЛЯ
ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ
01601, м.Київ-601, бульвар Т.Шевченка, 13, тел.: 234-60-63,
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., http://www.snt-nmu.kiev.ua

V (67) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ»


Шановні колеги!
23-25 жовтня 2013 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбудеться V (67) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», який внесений до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013 році.
Під час роботи наукового форуму відбудуться пленарні та секційні засідання, навчально-практичні майстер-класи та лекції відомих вітчизняних та зарубіжних вчених.
Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя та Товариство молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університет імені О.О.Богомольця щиро запрошують Вас взяти участь у конгресі.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНГРЕСУ:
ü абдомінальна і загальна хірургія (ABS)
ü акушерство та гінекологія (GYN)
ü англомовна секція (ENG)
ü анестезіологія та інтенсивна терапія (ANS)
ü біоетика та фізика живого (BIO)
ü біологічна та біоорганічна хімія (BIC)
ü військова медицина (MIL)
ü гастроентерологія (GAS)
ü гематологія (HEM)
ü геронтологія (GER)
ü гігієна та екологія (HYG)
ü дерматологія і венерологія (DER)
ü дитяча хірургія (CHS)
ü ендокринологія (END)
ü загальна і медична психологія та педагогіка (PSD)
ü загальна та неорганічна хімія (CHE)
ü імунологія та алергологія (IMA)
ü інфекційні хвороби (INF)
ü інформаційні технології в медицині (ITE)
ü історія медицини (HIS)
ü кардіологія і ревматологія (CAR)
ü клінічна фармакологія (CPH)
ü лінгвокультурологічний аспект професійної діяльності (LIN)
ü медична генетика (MGE)
ü медичне право (MLA)
ü мікробіологія та вірусологія (MIC)
ü медична біологія (MBI)
ü морфологія і патоморфологія (MOR)
ü нанобіотехнології та наномедицина (NAN)
ü неврологія (NEU)
ü нейрохірургія (NES)
ü онкологія (ONC)
ü організація та економіка фармації (EPH)
ü оториноларингологія (ORL)
ü офтальмологія (OPH)
ü патофізіологія (PFI)
ü педіатрія (PED)
ü пластична хірургія (PLA)
ü професійні хвороби (PRO)
ü психіатрія і наркологія (PSY)
ü пульмонологія і фтизіатрія (PHT)
ü радіаційна медицина (RAD)
ü серцево-судинна і торакальна хірургія (CVS)
ü соціальна медицина і організація охорони здоров'я (SOC)
ü соціально-гуманітарні дисципліни (SHD)
ü спортивна медицина (SPO)
ü стоматологія (STM)
ü судова медицина (FOP)
ü технологія лікарських засобів (TEC)
ü травматологія і ортопедія (TRA)
ü урологія та нефрологія (UNE)
ü фармакологія (PHA)
ü фармацевтична хімія та фармакогнозія (PHC)
ü фізіологія (FIS)
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНГРЕСІ:
1. Усна доповідь і публікація тез.
2. Стендова доповідь і публікація тез.
3. Публікація тез.
4. Вільний слухач.
РОБОЧІ МОВИ КОНГРЕСУ: українська, англійська, російська.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: nmusic.org.ua
Для участі у конгресі необхідно до 8 вересня 2013 року пройти реєстрацію на сайті. Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску "Українського науково-медичного молодіжного журналу" (фахове видання ВАК України).
Заздалегідь вдячні Вам за участь у конгресі!
Рада СНТ імені О.А. Киселя
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
2
УМОВИ УЧАСТІ У КОНГРЕСІ
Всім студентам та молодим вченим, які бажають взяти участь у конгресі, необхідно до 8 вересня пройти реєстрацію на сайті nmusic.org.ua. Підтвердження про успішну реєстрацію Ви отримаєте на електронну адресу.
Тези, які не відповідають вимогам оформлення або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть!
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:
· роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
· один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
· у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
· усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
· тези не повинні містити таблиці і малюнки;
· обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;
· текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;
· параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
· файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу "текст у форматі rtf");
· назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою та код секції (приклад: petrov_int.rtf).
Структура друкованої роботи (тез):
ü назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою),
ü назва роботи англійською мовою,
ü ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами,
ü вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника,
ü повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,
ü вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,
ü текст тез,
ü резюме англійською мовою.
Приклад:
НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ В ОНКОЛОГІЇ
NANOBIOTECHNOLOGY IN ONCOLOGY
Іванов І.І./ I.Ivanov
Науковий керівник: д.мед.н., проф. С.С.Сидоренко
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра нанотехнологій (зав. каф.: д.мед.н., проф. П.П.Петров)
м. Київ, Україна
Текст Текст Текст Текст Текст ......
Summary: Text Text Text Text Text of summary……
УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі у конгресі на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail до 30 вересня 2013 року.
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:
· розмір постера - 125х80 см;
· у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
· усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
· оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий (або кілька рядків при необхідності) – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – повна назва установи, закладу, організації; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок
3
– вчене звання, ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді;
· стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал (не менше 50% площі постера);
· розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт.
Організаційний внесок за участь в конгресі
Форма участі:
Реєстрація
на сайті до
1.08.2013 р.
Реєстрація
на сайті до
8.09.2013 р.
· Усна доповідь і публікація тез.
· Стендова доповідь і публікація тез.
· Публікація тез.
60 грн
80 грн
· Вільні слухачі.
25 грн
35 грн
У комплект доповідача входять диск з матеріалами конгресу, друкована продукція і сертифікат учасника.
У комплект вільного слухача входить друкована продукція і сертифікат учасника.
Кошти перераховуються в Міжнародний благодійний фонд імені О.О.Богомольця: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, код – 26548362, банк платника – Печерська Філія КБ „ПриватБанк” м. Київ, МФО 300711 на рахунок 26000052796301 з поміткою „благодійний внесок від (фізична або юридична особа) на розвиток молодіжної науки”.
Контактні телефони організаційного комітету:
+380935469766 (Лазарєва Катерина Павлівна),
+380953126535(Ліходієвський Володимир Володимирович),
+380938449858 (Токарчук Ігор Миколайович).
Електронна адреса: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
Сайт: nmusic.org.ua; www.snt-nmu.kiev.ua;
Поштова адреса: СНТ імені О.А. Киселя
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Бул. Т. Шевченка, 13
Київ 01601
З повагою,
організаційний комітет конгресу