І Національний конгрес з рідкісних хвороб з міжнародною участю "Рідкісні хвороби та вроджені вади розвитку як важлива медична та соціальна проблема ХХІ століття: діагностика, лікування, профілактика" відбудеться 19-21 листопада 2013 року в м.Харків.