Богданов Іван (6 курс, 1 медичний факультет ) нагороджений дипломом І ступеня у галузі «Клінічна медицина» за наукову роботу на тему: «Діагностичні можливості конусно-променевої комп’ютерної томографії в сучасній ринології». Науковий керівник – завідувач кафедри радіології професор І.П. Вакуленко. Другий тур Конкурсу проходив у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

 

Богданов Іван – активний учасник СНТ імені М.Д.Довгялло. За шість років навчання в ДонНМУ опублікував 17 наукових праць, неодноразово приймав участь у студентських медичних наукових форумах.
 

Єрмілов Станіслав (4 курс, 1 медичний факультет) за наукову роботу «Нова концепція пато- і морфогенезу фібропластичної індурації статевого члена (хвороба Пейроні)» посів І місце в галузі «Теоретична медицина». Науковий керівник – завідувач кафедри урології д.мед.н. С.М. Шамраєв.
Ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Голова організаційного комітету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М. нагородив Дипломом І ступеня на пленарному засіданні студента Єрмілова С.


Єрмілов Станіслав – член Ради СНТ, староста наукового гуртка кафедри урології, протягом 4 років займається проблемою діагностики і хірургічного лікування хвороби Пейроні. Автор 10 опублікованих наукових статей у фахових виданнях за темою дослідження, учасник міжнародних конгресів в Україні, Німеччині та Болгарії.

  Друге місце у галузі «Теоретична медицина» зайняла студентка 3 курсу 1 медичного факультету Сиромятникова Наталія за виконану наукову роботу на тему: «Вплив поляризованого світла на морфогенез опікової рани в експерименті» Науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, професор В.М.Єльський.Третє місце у Всеукраїнському конкурсі, галузь «Клінічна медицина», який проходив у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця посіла студентка 6 курсу 2 медичного факультету Сєдакова Юлія за наукову роботу «Безпосередні результати лікування хворих з метастатичним ураженням печінки при колоректальному раку». Науковий керівник – завідувач кафедри онкології, академік НАМНУ, професор Г.В. Бондар.
 


 Ці нагороди – результат перш за все не тільки старанної праці молодих учених, але і їх наукових керівників, які розуміють важливість цієї державної задачі і вже сьогодні працюють над майбутнім вітчизняної медичної науки.

Науковий керівник наукового товариства творчої молоді Донецького національного медичного університету імені М.Горького
професор Л. Волос