Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення науково-практичної конференції

«Медико-соціальні ПИтання У РЕФОРМУВАННІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» присвяченіЙ пам’яті професора В.М. Пономаренка

 

24-25 жовтня 2013 року,

м. Київ


 

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції

«Медико-соціальні питання у реформуванні сфери охорони здоров’я» присвяченій пам’яті професора В.М. Пономаренка,

яка відбудеться 24-25 жовтня 2013 року у  м. Києві

 

До участі у заході запрошуються

Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь (головних) управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головні лікарі центрів здоров’я

 

 

Установа-організатор проведення заходу:

Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень

МОЗ України»

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України

 

 

Місце проведення конференції:

Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень

МОЗ України»

(02099,м. Київ, провулок Волго-Донський, 3)

 

 

 

Реєстрація учасників конференції:

24 жовтня 2013 року – 8.00  год.

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», І поверх

 

 

Початок роботи конференції:

24 жовтня 2013 року о 10.00 год.


 

Наукова тематика конференції:

 

1. Внесок професора Пономаренко В.М. в розвиток соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

2. Пріоритети розвитку сфери охорони здоров’я в Україні.

3. Профілактичне спрямування сфери охорони здоров’я України в ході медичної реформи.

4. Обговорення Концепції формування здорового способу життя населення України

5. Роль центрів здоров’я в формуванні у населення мотивації до здорового способу життя та профілактики хронічних неінфекційних захворювань.

6. Післядипломна підготовка медичних працівників з питань валеологічної діяльності.

 

 

 

Форми участі у конференції:

- Виступ із доповіддю

- Стендова доповідь

- Участь у засіданнях без доповіді

- Публікація

 

Вимоги до усної доповіді:

- Тривалість усного повідомлення – до 15 хвилин;

- Виступи у обговоренні – до 3 хвилин

Робочі мови конференції: українська, російська

Доповідь включається у програму науково-практичної конференції лише після попереднього розгляду (оргкомітетом та науковими координаторами) з урахуванням її актуальності та науково-практичної значущості.

Технічні засоби – мультимедійний проектор,

 

Учасники конференції будуть забезпечені інформаційними матеріалами та отримають сертифікат учасника.

 

 

Детальна інформація щодо програми науково-практичної конференції, реєстрації та участі в заході буде розміщена на сайті: www.uiph.kiev.ua

 

Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез):

Роботи, які подаються, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання.

Загальний обсяг публікації до 2 сторінок.

Структура друкованої роботи: назва, прізвище та ініціали авторів, установа; вступ, матеріал і методи дослідження, результати та їх обговорення, висновки.

Параметри формування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали, верхнє і нижнє поле – 2,0 см, ліве поле – 2,0 см, праве поле – 1,5 см.

Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.

 

Друковані роботи надсилаються в текстовому редакторі MS Word for Windows на електронну адресу: konferens.uisr.moz@ukr.net обов’язковим зазначенням місця роботи, посади авторів, контактного телефону. Заявки для участі у конференції надсилати до 25 вересня  2013 року.

 

 

Адреса оргкомітету:

02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3;

тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20.

 

Контактні особи з питань організації та проведення конференції:

Ященко Юрій Борисович – заступник директора з наукової роботи: тел. (044) 576-41-49;

Кондратюк Наталія Юріївна – завідувач відділення організації медичної допомоги – секретар організаційного комітету : тел. (067) 445-69-09;

 

 

Контактна особа з питань публікації тез – Ситенко Олена Ростиславівна, тел. (044) 576-41-09;

Контактна особа з питань оплати – Савченко Оксана Володимирівна, тел. (067 378-21-95)


Реєстраційна форма

учасника науково-практичної конференції «Медико-соціальні читання, присвячені пам’яті професора В.М. Пономаренка»

(м. Київ, 24-25 жовтня 2013 р.)

(надсилати до 25 вересня 2013 р. на адресу konferens.uisr.moz@ukr.net)

 

Прізвище _____________________________________

Ім’я __________________________ По-батькові

Дата народження______________________________

Назва організації __________________________________

Посада________________________ Вчений ступінь _____

Вчене звання ____________________________

Поштова адреса __________________________

Поштовий індекс _______________________

Контактний телефон (з кодом міста) __________

Факс_____________________________________

Електронна адреса_________________

Можливі варіанти розміщення _____готель

   _____зупинюсь у родичів чи знайомих

Варіант участі:

 

участь з доповіддю  

участь без доповіді   

публікація 

 

Назва доповіді:______________________

___________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

 

 

 

 

Особистий підпис________________________