Шановні колеги!                                                                       

Запрошуємо Вас, взяти участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях:

7) XVIІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених  («Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної  та практичної медицини», 28-30.04/2014р.);

8) Міжнародна навчально-наукова конференція «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України»   (15-16.05/2014р.);

9) Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» (15-16.05/2014р.);

 які відбудуться у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".