Шановні колеги, інформуємо, що з 27 лютого по 1 березня 2014 року проводиться Десята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна наука в мережі Internet». Матеріали приймаються до 26 лютого 2014 року. Інформаційний листок у вкладеному файлі. Докладніша інформація на сайті www.intkonf.org

З повагою, оргкомітет.

Також, інформуємо Вас, що продовжується прийом статей до публікації у другому випуску наукового журналу «Науковий огляд». Запрошуємо до участі. Журнал включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» («РІНЦ SCIENCE INDEX»). Ліцензійний договір № 630-10/2013.
ISSN 2311-4517 (Online), ISSN 2311-4509 (Print).
Матеріали приймаються до 28 лютого 2014 року.
Інформація щодо вимог у вкладенні та на сайті за посиланням http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/about/submissions#onlineSubmissions
Інформація про журнал http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/index

З повагою, редакційна колегія.