Вельмишановні колеги!

У відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом АМН України “Реєстром конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться у 2010 році”, маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науково - практичній конференції "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи", яка відбудеться 20-22 травня 2010 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медуніверситету, який розташований у мальовничому куточку нашого краю. У конгрес-центрі створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок та дозвілля.
З найкращими побажаннями -  оргкомітет.

Програма конференції включає такі питання:
1. Результати співпраці ВМ(Ф)НЗ України та зарубіжжя.
2. Кваліфікаційний рівень майбутніх спеціалістів – критерій ефективності впровадження кредитно-модульної системи освіти на теоретичних та клінічних кафедрах.
3.  Комунікативні проблеми лікаря та пацієнта .
4. Шляхи покращення післядипломної підготовки лікарів та провізорів: погляд з України.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику конференції.
За результатами відбору оргкомітету кращі доповіді публікуватимуться у фаховому журналі “Медична освіта”.
Журнальні статті при недотриманні вимог журналу “Медична освіта” будуть передані у збірник матеріалів конференції.

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов'язкові підписи всіх авторів із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. На останній сторінці потрібно вказати прізвище, ім'я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон (бажано мобільний для оперативного контактування при потребі!), адресу електронної пошти (якщо є).

2. Текст статті треба друкувати з одного боку стандартного аркуша формату А4 через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці), з величиною шрифту 14 (загалом до 1800-1900 знаків з пробілами на сторінці), обсягом до 4-5 сторінок. Статті надсилати у 2 примірниках.

3. Матеріал статті також обов'язково повинен бути поданим на будь-якому електронному носії в редакторі Word в форматі *.doc або *.rtf, в наступній послідовності:
УДК
а) прізвища та ініціали авторів;
б) назва статті;
в) назва установи, з якої виходить робота;
г) резюме статті (до 20 рядків) українською, російською та англійською мовами. У кожному резюме вказується назва статті;
д) ключові слова – українською, російською та англійською мовами;
е) текст статті має бути побудований таким чином:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій на які опирається автор та виділення частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей та постановка завдання;
- виклад основного матеріалу;
- висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Кожен із цих розділів потрібно виділити.
є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в алфавітному порядку;
ж) авторська довідка з номером контактного телефону (бажано мобільного!!!), адресу електронної пошти.
4. Статті друкуються тільки українською мовою.
5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) додатково помістити окремими файлами в папці „Ілюстрації”).
6. Редакція бере на себе право виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.
7. Статті, оформлені без дотримання наведених правил зможуть бути надрукованими лише у збірнику матеріалів конференції! Детальніше про правила оформлення статтей можна ознайомитися за посиланням: http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/invitations/Vymogy/MedOsvita.doc

N.B! На початку авторської довідки окремим рядочком потрібно зазначити бажаний вид презентації своєї роботи (тільки друк, друк та презентація на конференції).
Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістю - E-mail), технічні засоби, які є необхідними для усної доповіді.

Термін подачі робіт – до 15 квітня 2010 року. Вартість публікації у збірнику 32 грн. за 1800 знаків з пробілами (1 стор.). Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.
Кошти за публікацію та оргвнесок участі у конференції просимо надіслати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ ”Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського”,
 з поміткою!!! „оплата за публікацію у конф. „Впровадження кредитно-модульної системи організації...” 20-22/05/2010”
або/та „оргвнесок за участь у конф. „Впровадження кредитно-модульної системи організації...” 20-22/05/2010”.
Вартість оргвнеску - 75 грн при попередній оплаті. Вартість добового харчування - від 70 грн.; проживання в готелі "Червона калина" -120 грн.

Оплату оргвнеску, проживання і харчування можна буде оплатити перерахунком попередньо або за готівку при реєстрації.

Інформація для учасників:
Місце проведення конференції:
Конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я Горбачевського, розташований за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянського району.
Контактні телефони, факс:
(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Волошин Володимир Дмитрович;
(0352) 25-49-02 –  навчальний відділ;
Факс: (0352) 52-72-69, 52-41-83.
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.
         Доповідь:
    - на пленарному засіданні  – до 15 хв.
   -  на секційному засіданні  –  до 5 хв.

Адреса для листування:
Оргкомітет науково - практичної конференції
“Впровадження кредитно-модульної системи організації... (20-22.05)”,
відділ організації наукових форумів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна