Регіональна науково-практична конференція "Здобутки і  перспективи внутрішньої медицини: кардіоваслулярний ризик при коморбідній патології" відбудеться 20-21 березня 2014 року у м.Тернопіль.