Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Актуальні проблеми морфології” присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Федонюка Я.І., яка відбудеться 16-17 квітня 2010 року в м. Тернополі. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі Тернопільського державного медичного  університету „Червона калина”, який спеціально створений для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. У конгрес-центрі є всі умови для проведення наукових засідань, творчих зустрічей та дозвілля. Оргкомітет

Науково-практичні напрямки роботи конференції:

- життєвий шлях, трудова і наукова діяльність заслуженного діяча науки і техніки України, професора Федонюка Я.І.;
- сучасні морфологічні дослідження в експерименті та клініці;
- морфофункціональний стан тканин і органів систем організму в віковому аспекті.

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.
Форми участі у конференції:
• доповідь у засіданнях;
• стендова доповідь;
• участь у засіданні;
• лише публікація;

Доповідь:
Регламент усної доповіді – до 10 хв.
Обговорення – до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором.

Форми публікації:

- тези у збірнику матеріалів конференції.
Для своєчасного формування програми та друкування матеріалів конференції необхідно до 20 лютого 2010 року надіслати до оргкомітету: матеріали публікацій, заявку на участь, анкету участника та ксерокопію квитанції про пересилку коштів.
Запрошення та програму конференції буде надіслано Вам за 1 місяць до її початку на підставі отриманих від Вас заявок.

Вимоги  до тез:

Тези оформляються на папері формату А4 (210х297 мм) у двох примірниках і на дискеті 3,5А та редакторі Microsoft Word, обсяг тез – до 2 сторінок, мова – українська, російська або англійська, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення переносів – автоматичне, вирівнювання – по ширині для основного тексту (відступ абзацу – 1 см) і по центру – для заголовка. Першим абзацом вказують  прізвища та ініціали авторів, другим – назва статті (виділяється напівжирним шрифтом), третім – назва організації, у якій виконана робота, місто,  четвертий – основний текст тез. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (адреса, телефон, e-mail) для листування з оргкомітетом, супроводжуватись відношенням установи, рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи і завірені печаткою. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації. Тези не редагуються і публікуються в авторській редакції.

Вартість публікацій – 30 грн. за сторінку.
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку. Їх вартість буде визначена пізніше і повідомлена Вам додатково разом із другим інформаційним повідомленням.
Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових матеріалів та відомості про організацію конференції буде надіслано Вам до 20.03.2010 року в інформаційному повідомленні № 2.
 При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.

Контактні телефони, факс:
(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Волошин Володимир Дмитрович;
(0352) 25–17–80 - директор начально-наукового інституту морфології – проф. Волков Костянтин Степанович;
(0352) 25-17-80 –  кафедра гістології, цитології та ембріології – асистент Небесна Зоя Михайлівна  (відповідальна за матеріали конференції) (з 900 до 1500 в робочі дні).
Факс: (0352) 52-72-69, 22-41-83
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

Адреса для листування:
Оргкомітет науково-практичної конференції “Актуальні проблеми морфології” присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Федонюка Я.І. – проф. Волков К. С. кафедра гістології та ембріології, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001, Україна

Відділ організації наукових форумів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: р/р 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”, з поміткою!!! оплата за публікацію на конф. Актуальні проблеми морфології ....” 16/04/10.       (прізвище автора вказувати обов’язково)