Всеукраїнська науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРАПІЇ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ВНУТРІШНЬОЮ І ПРОФЕСІЙНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ»


Маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми терапії і реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією», яка відбудеться 19-20 березня 2014 року у м. Запоріжжі на базі ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», у відповідності до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 р» під егідою МОЗ України (Наказ МОЗ України №9 від 09.01.14).
До участі в конференції запрошуються вчені та лікарі різного профілю, які займаються проблемами внутрішньої і професійної медицини: лікарі загальної практики-сімейні лікарі, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гастроентерологи,  нефрологи, ревматологи, гематологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, профпатологи, фізіотерапевти, спеціалісти з реабілітації і курортології, медико-соціальної експертизи, представники фармацевтичних фірм та компаній фізіотерапевтичного обладнання.
    Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:
1. Теоретичні та експериментальні розробки у клініці внутрішніх хвороб.
2.Актуальні питання діагностики, лікування, реабілітації та профілактики  захворювань внутрішніх органів.
3. Використання інноваційних діагностичних технологій при внутрішній та професійній патології.
4. Сучасні проблеми профілактики, експертизи і реабілітації  професійних хвороб.
5.Фармакологічні та фізіотерапевтичні методи у програмах лікування й реабілітації внутрішніх і професійних хвороб.
Бажаючих взяти участь у роботі конференції (форми участі: усна доповідь, стендова доповідь з публікацією тез, тільки публікація тез, вільний слухач) просимо направляти документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною картою учасника.
    Мова конференції: українська, російська.
    Регламент доповідей: усна доповідь: на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – до 10 хв.; презентація стенда – до 5 хв.; виступ в обговоренні –                до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором.
        Про можливість опублікування матеріалів конференції у збірнику наукових праць ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» «Актуальні питання медичної науки та практики» буде повідомлено додатково.
Вартість публікації тез доповіді – 30 грн. за одну сторінку. Повнотекстова версія буде представлена на сайті http://www.zmapo.edu.ua.
Два примірника тез (один з двох надісланих примірників візується керівником), реєстраційна картка учасника конференції, CD-диск з електронною версією у форматі *rtf, квитанцію про сплату публікації слід надсилати до 10 березня 2014 року на адресу:
Оргкомітет конференції «Актуальні проблеми терапії і реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією»
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти (ЗМАПО) МОЗ України» бульвар Вінтера, 20.   м. Запоріжжя, 69096, Україна
Текст тез, реєстраційна картка учасника конференції обов’язково дублюються електронною поштою на адресу, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Кошти на публікацію тез необхідно переводити за реквізитами:
МФО 313399
ОКПО банку 33134190
Рахунок № 26008055897263
Запорізьке РУ Приватбанку
В призначенні платежу вказати: публікація тез
Просимо до 10 березня 2014 року підтвердити свою участь у конференції, та вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Телефони для довідок, e-mail:
- Програма конференції, публікація тез: доцент Сурмило Микола Миколайович - (098)  121-26-35; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., асистент Ткаченко Ольга Віталіївна (050) 5943543, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
-  Організація зустрічі та розміщення:
доцент Ковальова Ольга Володимирівна (061) 270-84-18; (050) 453-64-58;                           e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
асистент Андреєва Яна Олексіївна (095) 065-03-30; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Розміщення гостей конференції буде організоване:
•    у  клінічному санаторії «Великий Луг», у готелі «Україна» (за умов обов’язкового  попереднього бронювання номеру).
Реєстраційна карта учасника
1.    Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання доповідача та супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію.
2.    Місце роботи або навчання (повна назва організації).
3.    Контактна адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення.
4.    е-mail (обов’язково), контактні телефони (обов’язково).
5.    Форма участі у конференції: усна доповідь, стендова доповідь, публікація тез, тільки публікація тез, вільний слухач. Назва тез, доповіді.
6.    Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції див. вище).
7.    Інформація про необхідність бронювання номерів: у готелі, санаторії.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1.    1 сторінка друкованого тексту, набрана у текстовому редакторі MS Word (лише одна робота в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора в англійській транслітерації).
2.    Параметри сторінки: Текст тез друкується через 1,5 інтервали (звичайний – не розріджений і не ущільнений) на аркуші формату А4. Шрифт – 14, Times New Roman. Поля: ліве – 3 см; праве – 1 см; верхнє та нижнє – по 2 см. Сторінка тексту має містити 28-30 рядків, 60-65 знаків у рядку; вирівнювання по ширині, відступ абзацу - 5 знаків.
3.    Структура тез: НАЗВА (великими літерами); ініціали та прізвище автора (авторів); назва кафедри та закладу, де виконувалась робота.
4.    Рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки.
Зразок оформлення тез:
ВПЛИВ...
І.І. Іванов
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
5. Редакція залишає за собою право редакційної правки статей.
6.Статті та тези, оформлені без дотримання зазначених правил,  до друку не приймаються.

З повагою. Оргкомітет.