Ректорам вищих навчальних закладів
                                                                     ІІІ-ІV рівнів акредитації
Стосується ХIV Всеукраїнської
Науково - практичної конференції
"Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної
власності, інформаційно – аналітичної та
інноваційної діяльності в Україні"

Шановні колеги !
Відповідно до Плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 рік та з  метою підвищення якості проведення навчальних занять, обміну досвідом та вироблення стратегії подальшого покращення системи освіти у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково - дослідний інститут інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України за підтримкою Державної служби проводить 29-30 квітня 2014 р. ХІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно – аналітичної та інноваційної діяльності в Україні"

До участі у конференції запрошуються науково – педагогічні та педагогічні працівники вищих навчальних закладів, що  здійснюють  підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у  зазначених сферах діяльності .

Просимо Вас підтримати цей захід  та посприяти  участі у ньому професорсько – викладацького складу Вашого навчального закладу.

Інформаційне повідомлення щодо умов участі у конференції додається.


З повагою
Директор інституту

Професор                                                                            В.Д.Пархоменко


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ" В М. КИЄВІ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

запрошують науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних
 закладів 29-30 квітня 2014 року взяти  участь у роботі

XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні”

Конференція відбудеться у м. Києві

Мета конференції – обмін досвідом і вироблення стратегії підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах України.

Орієнтовні напрями доповідей:

     -   стратегічні засади підготовки фахівців з інтелектуальної власності;
     - системно-структурний аналіз взаємозв’язку та поєднання спеціальностей
 „ Інтелектуальна власність”, „Консолідована інформація” та „Управління інноваційною діяльністю”;
   - досвід  вищих навчальних закладів з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері  інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності;
     - деякі проблеми щодо удосконалення навчального процесу і науково-методичного забезпечення підготовки фахівців зі спеціальностей „Інтелектуальна власність”, „Консолідована інформація” та „Управління інноваційною діяльністю”.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
За надісланими тезами доповідей  буде надруковано  збірник матеріалів конференції.

Вимоги до текстів доповідей:
– чотири-шість повних сторінок формату А4, набраних у редакторі MS doc. Word (у форматі RTF) або сумісному з ним, подаються електронною поштою на E-mail:, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , або Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,  або на дискеті 3,5” поштою до 14 квітня 2014 р.;
- шрифт – 14 pt, "Times New Roman", через 1-1,5 інтервали; поля зліва та зверху – 25 мм, знизу 30 мм, справа – 15 мм;
– розміщення тексту: у верхньому лівому кутку обов’язково наводиться УДК, далі через два інтервали назва доповіді, що друкується шрифтом 16 pt з великої літери; нижче посередині через три інтервали – прізвище, ім’я та по батькові автора, а на наступному рядку - назва організації, яку  представляє доповідач, після чого через три інтервали – текст доповіді.

Важливі дати: (не пропустіть)
-    представлення тез доповідей –          до 14.04.14;
-    подання заявок на участь      –          до 18.04.14
-    оплата участі у конференції -           до 28.04.14;
Тези доповідей, що надійдуть на адресу оргкомітету після 14 квітня, до публікації не будуть прийняті.

Заявки на участь у конференції і тези доповідей просимо надсилати до вищезазначених дат в електронному вигляді, або на адресу оргкомітету: 03035, Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія " в м. Києві, м. Київ-35, вул. Урицького, 45.мсп 03680; Тел./факс: 494-06-76; Тел. 494-06-72(73);
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Вартість участі в науково-практичній конференції становить 240 грн., в т.ч. ПДВ – 40 грн. Оплата здійснюється до 28 квітня  за реквізитами: Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія " в м. Києві, вул. Урицького, 45, Київ-35, МСП-03680, р/р 31258201178292  в ГУ ДКСУ м. Києва, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37009826. Призначення платежу: за участь (П.І.Б.) у конференції.

Увага: Вартість друку доповідей без участі у роботі конференції -120грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
За надісланими тезами доповідей  буде надруковано  збірник матеріалів конференції.

Секретаріат:
Бєлай Олександр Олександрович, тел./факс (044) 494–06–76,
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Дмитренко Віктория Вікторовна, тел.(044) 494-38-40, 494-0673,
e-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заявки на участь у конференції і тези  надсилати за вказаними реквізитами .

За додатковою інформацією звертатися до
Бєлая Олександра Олександровича  (044) 494 0676, 
Дмитренко Вікторії Вікторівни,  тел.: 494 06 72,

Оргкомітет