СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

WORLD  FEDERATION  OF  UKRAINIAN  MEDICAL  ASSOCIATIONS

Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь у роботі ХІІІ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) та у відзначенні 100-річчя Українського лікарського товариства, які відбудуться 30 вересня - 03 жовтня 2010 року в місті Львові на базі Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького та Українського Лікарського Товариства у Львові.

ХІІІ Конґрес СФУЛТ включено до заходів, передбачених "Державною програмою співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року", яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 26 липня 2006 р. № 1034. Відповідальними за сприяння у проведенні ХІІІ Конґресу СФУЛТ визначено Міністерство охорони здоров’я України, Академію медичних наук України, Національну академію наук, Міністерство закордонних справ України разом із Всеукраїнським Лікарським Товариством (ВУЛТ), Українською всесвітньою координаційною радою і товариством “Україна-Світ”.
ХІІІ Конґрес СФУЛТ та 100-річчя Українського лікарського товариства включено до реєстру з’їздів, конґресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2010 році, затвердженого МОЗ України та АМН України (Конґреси - №6), що є підставою для оформлення відрядження.
Відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства проводитиметься на державному рівні відповідно до Указу Президента України від 16 грудня 2009 року №1055/2009.
Програмні питання Конґресу:

1. Історія розвитку та наукова діяльність Українського лікарського товариства.
2. Подвижницька діяльність українських лікарів.
3. Внесок українських лікарів у світову медицину.
4. Нове у сучасній медицині: діагностика, лікування, профілактика, організація охорони здоров’я та медичної допомоги в галузях: а) акушерства та гінекології; б) педіатрії; в) кардіології, ревматології; г) пульмонології, фтизіатрії; ґ) гастроентерології; д) нефрології, урології; е) неврології, нейрохірургії, психіатрії; є) ендокринології; ж) імунології, алергології; з) оториноларингології; и) офтальмології; і) інфекційних хвороб, вірусології, СНІДу, епідеміології; ї) дермато-венерології; й) психології та психотерапії, сексології та сексопатології, наркології; к) анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії; л) хірургії, трансплантології та імплантології, косметології; м) травматології та ортопедії; н) онкології та гематології; о) стоматології, щелепно-лицьової хірургії; п) рентгенології, радіології; р) фармакології, клінічної фармакології та токсикології; с) фітотерапії, гомеопатії, нутриціології, дієтології; т) спортивної, військової, космічної медицини; у) геронтології та профпатології; ф) курортології, реабілітації та фізіотерапії; х) санології, гіґієни, лабораторної діагностики; ц) анатомії, гістології, фізіології, мікробіології; ч) судової медицини, патанатомії та патогістології; ш) нетрадиційних методів діагностики та лікування; щ) демографії, генетики; ю) управління та організації охорони здоров'я, медичної освіти; я) історії медицини, лікарського називництва (медичної термінології); ь) інших галузях медицини.


Під час роботи Конґресу передбачаються супутні заходи:

1. Телеконференція: „Телемедицина, електронні зустрічі лікарів – досвід, перспективи розвитку” (відповідальна – Роксолана Горбова)
2. Виставка провідних українських та закордонних фірм – "МЕДИЦИНА. ЛІКИ"  (проводитиметься 01 - 02.10 2010p.).

Тези доповідей з програмних питань публікуються в Матеріалах
ХІІІ Конґресу СФУЛТ (міжнародна публікація) – див. Додаток 1.

Місце проведення Конґресу  –
Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69, Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького.
Заїзд учасників з 30.09.2010р.    Урочисте відкриття 01.10.2010р.

Адреса Оргкомітету  –
Мусій О.С., ХІІІ Конґрес СФУЛТ, а/с 13, м. Київ - 22, 03022, Україна. тел +/38050/ 355 2425, +/38044/ 253 4932; Е-пошта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;  Інтернет: www.sfult.org.ua

Адреса регіонального Оргкомітету в м. Львів  –
Оргкомітет «100-річчя УЛТ», Українське лікарське товариство у Львові,
вул. Кармелюка 3, м.Львів, 79010, Україна; Е-пошта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.; тел. +/380322/ 76 9798; +/38050/ 317 1700

Робоча мова Конґресу  –  українська.

Передбачена екскурсійна програма

УМОВИ УЧАСТІ ДЛЯ ДЕЛЕГАТІВ ТА ГОСТЕЙ

Для особистої участі у роботі ХІІI Конґресу СФУЛТ необхідно заповнити та вислати ЗГОЛОШЕННЯ (див. Додаток 2).

Реєстраційний внесок – після прибуття на Конґрес 100грн. (50 грн. – за участь у роботі Конґресу та 50 грн. – окремо за книгу матеріалів Конґресу); для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії гривневий еквівалент 100 Євро.

Усі зареєстровані учасники  ХІІІ Конґресу, які сплатили реєстраційний внесок, отримають СЕРТИФІКАТИ  УЧАСНИКА  ХІІI КОНҐРЕСУ  СФУЛТ

Тези Конґресу (1600 знаків) публікуються за умови попередньої сплати - 50 грн. /для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії - 20 Євро/, яка висилається поштовим переказом разом зі зголошенням і тезами (див. Додаток 1).
Попередня оплата за друк не входить у вартість книги тез доповідей Конґресу.

Оплата участі в товариській вечері - додаткова (приблизно 150грн.)
за 1 запрошення.

Бронювання місць та проживання в готелях міста Львова здійснюється самостійно.

Регламент доповідей –
пленарні засідання – до 15 хв. (пункти 1 - 3 Програмних питань), секційні засідання – до 10 хв. (пункт 4 Програмних питань), обговорення – до 3 хв.

Строк подачі зголошень про участь у Конґресі та тез доповідей -
до 01 квітня 2010 року.

Додаток 1


ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Публікація тез доповідей у Матеріалах  XІІІ Конґресу СФУЛТ вважається міжнародною публікацією.

1. Тези доповідей повинні відповідати тематиці Програми  XІІІ Конґресу СФУЛТ.

2. Мова публікації – українська.

3. Текст тез друкується на аркуші паперу розміром А4 (210х297 мм). Формат друку: "Word for Windows 6,0 - XP", шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал - 1,0; без ручних перенесень; поля: з усіх боків - по 20 мм.

4. Стандартний об'єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). Публікація більших за розмірами статей можлива тільки у разі виконання вимог зазначених у пункті 9 цих Правил.

5. Структура тез: а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється); в) місто, країна, заклад де проводилось наукове дослідження (без абревіатур); г) текст тез (усі абревіатури повинні мати розшифровку).
В правому верхньому куті вказується цифра та буква, які повністю відповідають нумерації Програмних питань, до яких відносяться ці тези (наприклад: 1; 3; 4ґ; 4я).

6. Паперовий текст тез надається у 2-х примірниках, другий примірник підписується всіма авторами та обов'язково вказуються їх адреси електронної пошти, контактний телефон і поштова адреса.

7. Обов'язковий електронний варіант тез із тотожним паперовому текстом надається через CD або дискету 3,5", які висилаються у конверті разом із паперовим варіантом. Назва файлу - за прізвищем першого автора латинськими літерами (англійською мовою). Тези, надіслані електронною поштою не приймаються.

8. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Редакція та Оргкомітет  XІІІ Конґресу СФУЛТ не несуть відповідальності за помилки авторів.

9. Публікація тез доповідей XІІІ Конґресу СФУЛТ платна. Вартість публікації – 50 гривень за одні тези /за 1600 знаків/ (для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії – 20 Євро). У випадку збільшення об’єму наукової статті /більше ніж 1600 знаків/ публікація можлива тільки у разі оплати додаткових 25 гривень за кожні додаткові 800 знаків статті. Наприклад: 1600 зн. - 50грн., 2400 зн. - 75грн., 3200 зн. - 100грн., 4000 зн. - 125грн. і т. д.. Гроші слід надсилати поштовим переказом на адресу: 03022, м. Київ-22, до запитання, Мусію Олегу Степановичу; для іноземців - Dr. Oleh Stepanovytsh Musij, Poste restante on assertion of the passport, Kyiv – 22, 03022, Ukraina.

10. Паперові варіанти тез разом із CD чи дискетою та копією квитанції про оплату надсилаються на адресу: Олегу Мусію, ХІІІ Конґрес СФУЛТ, а/с 13, м. Київ-22, 03022, Україна; (Dr. Oleh Musij, PO Box 13, Kyiv – 22, 03022, Ukraina).

У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються.


Кінцевий термін подачі тез - 01 квітня 2010 p.