Збірник наукових праць
Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Збірник наукових праць Макіївського економіко-гуманітарного інституту публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях економічних, правових, соціологічних, педагогічних, психологічних, філологічних, математичних наук.

Редакційна колегія приймає статті обсягом від 6 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см) або традиційною поштою.
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Усі структурні елементи статті визначаються жирним шрифтом.

Разом зі статтею подаються:
- авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання, інформація про наукового керівника, повна поштова адреса, телефон, E-mail);
- анотації на російській, українській, англійській мовах з зазначенням ПІБ автора, назви статті;
- копія квитанції про переказ (відсканована та прикріплена до файлу);

Матеріали та квитанцію про оплату надсилати:
- на електронну адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- поштову адресу: 86157, м. Макіївка, вул. Островського, 16
Тел. (0623) 22-22-27, 050-621-63-78 – Матузова Ірина Григорівна
Подати матеріали та здійснити оплату можна також безпосередньо у навчальному закладі.

Вартість публікації для викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів становить 12 грн. за сторінку.
Реквізити для оплати публікації в банках:
Отримувач: ПАТ ПУМБ м. Макіївка   
Номер рахунку: 26008962488477
МФО: 334851
ЕГРПОУ: 20388437
Призначення платежу: оплата публікації __________________