15 травня 2014 року на базі ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» відбудеться науково-практична конференція молодих вчених з участю міжнародних спеціалістів, присвячена дню Науки в Україні. У рамках конференції буде проводитися симпозіум «Від харчування до здорового способу життя: погляд молодих вчених», присвячений 169-річчю з дня народження Мечнікова І.І.
До участі в роботі конференції та симпозіумі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти у віці до 35 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних галузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гінекологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, медична радіологія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія та травматологія, педіатрія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокринологія, отоларингологія, стоматологія, клінічна фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія.
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за № 709 від 11 жовтня 2013 р. та включена в „Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році”, Укрмедпатентінформу та НАМН України. Згідно Наказу МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006 дане запрошення є підставою для відрядження.
Форми участі в конференції: усна доповідь і публікація тез, стендова доповідь і публікація тез, публікація тез. Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно до 28 квітня 2014 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою на адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.
Участь у конференції та видання матеріалів доповідей є безкоштовними.
Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез)
1.    Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання.
2.    Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи у співавторстві.
3.    В структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
4.    Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну
5.    Обсяг матеріалів для друку – до 1 сторінки.
6.    Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал.
Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами, ініціали і прізвище авторів, повна назва установи курсивом, текст роботи.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову у публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам, про що автора буде повідомлено. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної і коректорської правки!Вимоги до усної доповіді:
1.    Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.
2.    Виступ та обговорення доповіді – до 7 хвилин.
УВАГА! Авторам робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково повідомлено і надіслано запрошення до 28 квітня 2014 р.
Вимоги до оформлення стендової доповіді:
1.    Розмір стенду не повинен перевищувати 100х150 см (доповідь може бути представлена на декількох листах меншого формату).
2.    У структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
3.    Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані тільки після згадування повного терміну.
4.    Заголовок оформлюється так: перший рядок (чи кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – назва установи, закладу, організації повністю; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, потім ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді.
5.    Стендова доповідь може містити ілюстративний матеріал.
6.    Розмір шрифту у тексті постера повинен бути не менше 20 пт.
7.    Стендова презентація повинна бути виставлена в холі конференц-залу.

Під час конференції буде проведено Симпозіум «Від харчування до здорового способу життя: погляд молодих вчених», конкурс на кращу усну та стендову доповідь. Передбачається заохочення номінантів Конкурсу пам`ятними та заохочувальними призами.
Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування оплачуються учасниками самостійно. Іногороднім учасникам за їхнім бажанням Оргкомітет буде сприяти бронюванню місць у готелях м. Харкова.

Оргкомітет конференції
Калашник Дар’я Миколаївна, к.мед.н. - голова Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», тел. +38 067 959 72 65.
Сухін Владислав Сергійович, к.мед.н. - голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», тел. +380 67 5733784.
Ситник Ксенія Олександрівна, к.мед.н. - заступник голови Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», тел. +380502209407.
Болотських Ганна Володимирівна, тел. +380971929915 - відповідальна за прийом тез та заявок на участь у конференції.
Чирва Ольга Володимирівна, тел. +380631195428- відповідальна за прийом заявок на участь у конференції.
З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися до членів Оргкомітету. Для наступних контактів просимо повідомити Вашу адресу, телефон, e-mail.

Ми будемо щиро раді Вашій участі у нашій конференції, присвяченій дню Науки в Україні!

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів,
присвяченої Дню науки,
“ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ”

Україна, Харків, 15 травня 2014 року
Форма участі    Усна доповідь
Стендова доповідь
Публікація тез
Усна доповідь на симпозіум
Країна, місто    
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) доповідача, вік    
Назва вищого навчального закладу, факультет, курс (для студентів)    
Назва закладу, установи, організації, посада (для інших учасників)    
Назва усної доповіді    
Назва стендової доповіді    
Поштова адреса, індекс, телефон, e-mail    
Необхідність обладнання (вказати)    1. Мультимедійний проектор
2. Слайдоскоп
3. Інше
Можливі варіанти розміщення (про необхідність бронювання готелю або гуртожитку повідомте не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції)    1. Гуртожиток
2. Готель (вартість за добу)
3. Не потрібне


Национальная Академия Медицинских Наук Украины
ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины»
ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины»
Общественная организация «Молодые ученые и специалисты институтов НАМН Украины г. Харькова»
Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра внутренней медицины №1
Кафедра клинической фармакологииИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1


про проведение научно-практической конференции с участием международных специалистов, посвященной Дню науки


“ВКЛАД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ”
Харьков - 2014

15 мая 2014 на базе ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины» состоится научно-практическая конференция молодых ученых при участии международных специалистов, посвященная дню Науки в Украине. В рамках конференции будет проведен симпозиум «От диетического питания к здоровому образу жизни: взгляд молодых ученых», посвященный 169-летию со дня рождения Мечникова И.И.
К участию в работе конференции и симпозиума приглашаются дипломированные молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет, принимающие активное участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в различных областях современной медицины: терапия, акушерство и гинекология, онкология, онкогинекология, медицинская радиология, неврология и психиатрия, дерматовенерология, ортопедия и травматология, педиатрия, инфекционные болезни и микробиология, эндокринология, отоларингология, стоматология, клиническая фармакология и фармакотерапия, патофизиология, патоморфология.
Конференция зарегистрирована в Украинском институте научно-технической и экономической информации под № 709 от 11 октября 2013 г. и внесена в „Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые проводятся в 2014 году”, Укрмедпатентинформа и НАМН Украины. Согласно приказа  МОЗ Украины, НАМН Украины № 450/42 от  07.07.2006, данное приглашение является основаним для командировки.
Формы участия в конференции: устный доклад и публикация тезисов, стендовый доклад и публикация тезисов, публикация тезисов. Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо до 28 апреля 2014 прислать заявку по предложенной регистрационной форме и текст тезисов для публикации в материалах конференции по электронной почте на адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. . После отправки материалов необходимо обязательно убедиться в получении Вашего сообщения.
Участие в конференции и издание материалов докладов являются бесплатными.
Требования к оформлению печатной работы (тезисов)
1. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы или быть направленными для публикации в другие издания.
2. Один автор может опубликовать только одну работу или две работы в соавторстве.
3. В структуре работы обязательно должны быть коротко отображены цель и задачи исследования, материалы и методы ее выполнения, полученные результаты и выводы.
4. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания полного термина
5. Объем материалов для печати - до 1 страницы.
6. Текст печатается в редакторе MS Word, в формате А4 с полями со всех сторон 25 мм, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, обычный, расстояние между строками - один интервал.
Структура печатной работы: название работы большими буквами, инициалы и фамилия авторов, полное название учреждения курсивом, текст работы. ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в публикации, если присланная работа не будет соответствовать предоставленным требованиям, о чем автор будет оповещен. За содержание материалов ответственность несут авторы. Тезисы печатаются без редакционной и корректорской правки!
Требования к устному докладу:
1. Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут. Будет обеспечено мультимедийное сопровождение доклада.
2. Выступление и обсуждение доклада - до 7 минут.
ВНИМАНИЕ! Авторы работ, отобранных комиссией для устного доклада, будут дополнительно информированы и получат приглашение до 20 апреля 2014 г.
Требования к оформлению стендового доклада:
1. Размер стенда не должен превышать 100х150 см (доклад может быть представлен на нескольких листах меньшего формата).
2. В структуре доклада обязательно должны быть коротко изложены цель и задачи исследования, материалы и методы ее выполнения, полученные результаты и выводы.
3. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания полного термина.
4. Заголовок оформляется так: первая строка (или несколько строк при необходимости) - название работы большими буквами, вторая - инициалы, потом фамилия(и) автора (авторов); третья строка - название учреждения, организации полностью; четвертая строка - название подразделения, кафедры, отдела; пятая строка - ученое звание, инициалы, фамилия заведующего кафедрой; шестая строка - ученое звание, инициалы, фамилия(и) научного(ых) руководителя(ей); текст доклада.
5. Стендовый доклад может содержать иллюстративный материал.
6. Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20 пт.
7. Стендовая презентация должна быть выставлена в холле конференц-зала.

Во время конференции будет проведен Симпозиум «От диетического питания к здоровому образу жизни: взгляд молодых ученых», конкурс на лучший устный и стендовый доклад. Предусмотрено поощрение номинантов Конкурса памятными и поощрительными призами.
Транспортные расходы и расходы на проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. Иногородним участникам по их желанию Оргкомитет будет способствовать бронированию мест в гостиницах г. Харькова.

Оргкомитет конференции
Калашник Дарья Николаевна, к.мед.н. - глава Совета молодых ученых ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины», тел. +38 067 959 72 65.
Сухин Владислав Сергеевич, к.мед.н. - председателя Совета молодых ученых ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины», тел. +380 67 5733784.
Сытник Ксения Александровна, к.мед.н. - заместитель председателя Совета молодых ученых ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины», тел. +380502209407.
Болотских Анна Владимировна, тел. +38 097 192 99 15 - ответственная за прием тезисов и заявок на участие в конференции.
Чирва Ольга Владимировна, тел. +38 063 119 54 28 - ответственная за прием заявок на участие в конференции.
По вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, обращаться к членам Оргкомитета. Для следующих контактов просим сообщить Ваш адрес, телефон, e-mail.

Мы будем искренне рады Вашему участию в нашей конференции, посвященной дню Науки в Украине!

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
научно-практической конференции с участием международных специалистов, посвященной Дню науки,
"ВКЛАД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ"

Украина, Харьков, 15 мая 2014 года
Форма участия    Устный доклад
Стендовый доклад Публикация тезисов
Устный доклад на симпозиум
Страна, город    
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) докладчика, возраст    
Название высшего учебного заведения, факультет, курс (для студентов)    
Название учреждения, организации, должность
(для других участников)    
Название устного доклада    
Название стендового доклада    
Почтовый адрес, индекс, телефон, e-mail    
Необходимость оборудования (указать)    1. Мультимедийный проектор
2. Слайдоскоп
3. Другое
Возможные варианты размещения (о необходимости бронирования гостиницы или общежития сообщите не позднее, чем за 10 дней до начала конференции)    1. Общежитие
2. Отель (стоимость за сутки)
3. Не требуется
National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Governmental Institution "L.T. Malaya National Therapy Institute
of the NAMS of Ukraine "
Governmental Institution "S.P. Grigoryev Medical Radiology Institute
of the NAMS of Ukraine "
Youth non-governmental organization
"Young scientists and specialists of NAMS of Ukraine in Kharkiv"
Kharkiv National Medical University
Chair of Internal Medicine № 1
Chair of Clinical Pharmacology


INFORMATIONAL CIRCULAR № 1


of the scientific conference with the international participation,
dedicated to the Science Day,

"THE CONTRIBUTION OF YOUNG PROFESSIONALS TO THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND PRACTICE"
Kharkiv – 2014
 

We are proud to announce the scientific conference of young scientists with the international participation, dedicated to the Science Day in Ukraine that is scheduled to take place May 15, 2014 at the GI “L.T. Malaya National Therapy Institute of the National academy of medical sciences of Ukraine”. The conference program will include the symposium "From nutrition to healthy lifestyle: a view of young scientists" dedicated to the 169th anniversary of the I.I. Mechnikov.
These conference and symposium are opened to all qualified young scientists and professionals under the age of 35 who are actively involved in basic and applied research in various fields of modern medicine: medicine, obstetrics and gynecology, surgery, oncology, oncogynaecology, medical radiology, neurology and psychiatry, dermatology, venereology, orthopedics and traumatology, pediatrics, infectious diseases and microbiology, endocrinology, otolaryngology, dentistry, clinical pharmacology and pharmacotherapy, pathophysiology, pathomorphism .
The conference is registered in the Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information by number 709 from October 11, 2013.
Forms of participation in the conference: oral presentation and abstact publication, poster presentation and abstract publication, and abstract publication. Conference languages - Ukrainian , Russian and English.
In order to participate you should submit an application according to the proposed registration form and abstract to be published in the conference  by email to: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. . All documents should be sent until April 28, 2014. Having submitted your materials you are recommended be ensure that your documents are received.
Participation in conference, conference programme, background documents, registration information and poster submission are free.
Requirements for published work (abstract)
1.    Submitted abstracts should contain only original material not published and not submitted elsewhere prior.
2.    One author can publish only one or two abstracts in collaboration.
3.    Structure of the abstract is required to include the purpose and objectives of the study, materials and methods, results and conclusions.
4.    All abbreviations (except units of measurement) can be used only after mentioning the full term.
5.    Abstract text limited up to 1 page.
6.    Abstract should be printed in MS Word, A4 with margins on all sides 25 mm, Times New Roman, font size 14, normal, line spacing - one space .
The structure of the abstract: abstract title in capital letters, authors’ last names and initials and full title of the institution in italic, and text work.
WARNING! The Committee reserves the right to refuse the publication if the submitted abstract do not meet the given requirements. In this case the author will be notified. That is author who is fully responsible for the abstract content. Abstracts are published without revision and edition!
 

Requirements for oral presentation:
1.    Oral presentation must not exceed 7 minutes. Multimedia support will be provided.
2.    Discussion of the presented problem - to 7 minutes.
WARNING! Authors, selected by committee for the oral presentation, will be informed and will receive an invitation to the April 28, 2014.

Requirements for the poster:
1.    Poster should not exceed 100x150 cm (it can be presented in several smaller format sheets).
2.    Poster presentation must include research purpose and objectives, materials and methods, results and conclusions.
3.    All abbreviations (except units of measurement) can be used only after mentioning of the full term.
4.    Title: the first line (or several lines if needed) – abstract title in capital letters, the second – authors’ surname(s) with initials and the third line – the full title of the institution, and the fourth line – department; fifth line – head’s of the department surname with initials, the sixth line – scientific supervisor’s surname with initials, text of the report .
5.    Poster can contain illustrations.
6.    Text font must be at least 20 pt.
7.    Poster should be mounted in the lobby conference room.

The conference program includes the Symposium “From nutrition to a healthy lifestyle: a view of young scientists” and award for the best oral and poster presentations. The nominees will be awarded with souvenirs and recognition gifts.
Transportation, accommodation and meals are not covered by the Organizning Commetee and should be paid by participants themselves. The Organinzing Committee will assist the reservation at Kharkiv hotels after request.

Organizing Committee
Kalashnyk Daria, PhD - Chairman of the Council of Young Scientists GI "L.T. Malaya National Institute of  NAMS of Ukraine", tel. +38 067 959 72 65.
Vladyslav Sukhin, Ph.D. - Chairman of the Young Scientists Council in GI "Grigoriev Institute for medical Radiology NAMS of Ukraine”, tel. +380 67 5733784.
Sytnyk Ksenia, PhD - Deputy Chairman of the Council of Young Scientists GI "L.T. Malaya National Institute of NAMS of Ukraine", tel. 380502209407.
Bolotskykh Anna - Responsible for receiving abstracts and applications to participate in the conference, tel. +380971929915.
Chyrva Olha - Responsible for accepting applications to participate in the conference, tel. +380631195428.
 
For questions related to the conference organization, contact the members of the Organizing Committee. For further communications please report your address, phone number, e-mail.

We sincerely welcome your participation in our conference dedicated to the Science Day in Ukraine!

REGISTRATION FORM
Scientific and practical conference with international participation,
dedicated to Science Day,
"THE CONTRIBUTION OF YOUNG PROFESSIONALS TO THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND PRACTICE"

May 15, 2014 Kharkiv, Ukraine

Form of participation    Oral presentation
Poster presentation
Abstract publication
Oral presentation on the symposium
Country, city   
The speaker’s full name (surname, first name and middle name), age   
The name of the university, faculty, course (for students)   
Name of the institution, organization, position (for other participants)   
Title of the oral presentation
   
Title of the poster presentation
   
Mailing address, zip code, phone, e-mail   
Equipment needed (specify)    1. Multimedia projector
2. Slide projector
3. Other
Possible accomodation (to book a hotel or hostel Organizing Committee should be informed no later than 10 days prior to the event)    1. A hostel
2. A hotel ( price per day )
3. Not required