Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь у роботі ХV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) та у відзначенні 70-річчя Буковинського державного медичного університету, які відбудуться 16-18 жовтня 2014 року в місті Чернівцях на базі Буковинського державного медичного університету.
ХV Конґрес СФУЛТ включено до заходів, передбачених "Державною програмою співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року", яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 18 липня 2012 р. № 682. Відповідальними за сприяння у проведенні ХV Конґресу СФУЛТ визначено Міністерство охорони здоров’я України, Академію медичних наук України, Національну академію наук України, Міністерство закордонних справ України разом із Всеукраїнським Лікарським Товариством (ВУЛТ), Українською всесвітньою координаційною радою і товариством “Україна-Світ”.
ХV Конґрес СФУЛТ включено до «Реєстру з’їздів, конґресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році», затвердженого МОЗ України та АМН України (Конґреси:№13), що є підставою для оформлення відрядження.

Програмні питання Конґресу:

1. Організація і управління системою охорони здоров’я в Україні на новому етапі. Лікарське самоврядування. Світовий досвід.
2. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: досвід і оцінка пілотних проектів.
3. Інноваційні технології у вищій медичній освіті.
4. Історія медицини: 70 річчя Буковинського державного медичного університету та 30 річчя Першого Конґресу СФУЛТ.
5. Нове у сучасній медицині: діагностика, лікування, профілактика, організація охорони здоров’я та медичної допомоги в галузях: а) акушерства та гінекології; б) педіатрії;          в) кардіології, ревматології; г) пульмонології, фтизіатрії; ґ) гастроентерології;                    д) нефрології, урології www.urologist.com.ua; е) неврології, нейрохірургії, психіатрії; є) ендокринології;               ж) імунології, алергології; з) оториноларингології; и) офтальмології; і) інфекційних хвороб, вірусології, СНІДу, епідеміології; ї) дермато-венерології; й) психології та психотерапії, сексології та сексопатології, наркології; к) анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії; л) хірургії, трансплантології та імплантології, косметології; м) травматології та ортопедії; н) онкології та гематології; о) стоматології, щелепно-лицьової хірургії;               п) рентгенології, радіології; р) фармакології, клінічної фармакології та токсикології;           с) фітотерапії, гомеопатії, нутриціології, дієтології; т) спортивної, військової, космічної медицини; у) геронтології та профпатології; ф) курортології, реабілітації та фізіотерапії;  х) санології, гіґієни, лабораторної діагностики; ц) анатомії, гістології, фізіології, мікробіології; ч) судової медицини, патанатомії та патогістології; ш) нетрадиційних методів діагностики та лікування; щ) демографії, генетики; ю) управління та організації охорони здоров'я, медичної освіти; я) історії медицини, лікарського називництва (медичної термінології); ь) інших галузях медицини.Під час роботи Конґресу передбачаються супутні заходи:

1.    Телеконференція: „Телемедицина, електронні зустрічі лікарів – досвід, перспективи розвитку” (відповідальна – Роксолана Горбова)
2.    Виставка провідних українських та закордонних фірм – "МЕДИЦИНА. ЛІКИ".

Тези доповідей з програмних питань публікуються в Матеріалах
ХV Конґресу СФУЛТ (міжнародна публікація) – див. Додаток 1.Оргкомітет Конґресу –
Нечаїв С.В., м.Київ, тел.: +/38050/ 410 7547, +/38068/ 778 4678;
Е-пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;  Інтернет: www.sfult.org.uaМісце проведення Конґресу –
Україна, 58002, м.Чернівці, пл.Театральна, 2,
Буковинський державний медичний університетРобоча мова Конґресу  –  українська.Передбачена екскурсійна програма

УМОВИ УЧАСТІ ДЛЯ ДЕЛЕГАТІВ ТА ГОСТЕЙ

Для особистої участі у роботі ХV Конґресу СФУЛТ необхідно заповнити та вислати ЗГОЛОШЕННЯ (див. Додаток 2).

Реєстраційний внесок – після прибуття на Конґрес 150грн. (участь у роботі Конґресу, книга Матеріалів Конґресу, бейдж тощо); для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії гривневий еквівалент 100 Євро.

Усі зареєстровані учасники  ХV Конґресу, які сплатили реєстраційний внесок, отримають СЕРТИФІКАТИ  УЧАСНИКА  ХV КОНҐРЕСУ  СФУЛТ

Тези Конґресу (1600 знаків) публікуються за умови попередньої сплати - 100 грн. /для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії - 20 Євро/, яка висилається поштовим переказом разом зі зголошенням і тезами (див. Додаток 1).
Попередня оплата за друк не входить у вартість книги тез доповідей Конґресу.


Бронювання місць та проживання в готелях міста Чернівці здійснюється самостійно.

Регламент доповідей –
пленарні засідання – до 15 хв. (пункти 1 - 3 Програмних питань), секційні засідання – до 10 хв. (пункт 4 Програмних питань), обговорення – до 3 хв.

Строк подачі зголошень про участь у Конґресі та тез доповідей -
до 12 травня 2014 року.

Додаток 1


ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Публікація тез доповідей у Матеріалах  XV Конґресу СФУЛТ вважається міжнародною публікацією.

1. Тези доповідей повинні відповідати тематиці Програми  XV Конґресу СФУЛТ.

2. Мова публікації – українська.

3. Текст тез друкується на аркуші паперу розміром А4 (210х297 мм). Формат друку: "Word for Windows 6,0 - XP", шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал - 1,0; без ручних перенесень; поля: з усіх боків - по 20 мм.

4. Стандартний об'єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). Публікація більших за розмірами статей можлива тільки у разі виконання вимог зазначених у пункті 9 цих Правил.

5. Структура тез: а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється); в) місто, країна, заклад де проводилось наукове дослідження (без абревіатур); г) текст тез (усі абревіатури повинні мати розшифровку).
В правому верхньому куті вказується цифра та буква, які повністю відповідають нумерації Програмних питань, до яких відносяться ці тези (наприклад: 1; 3; 4ґ; 4я).

6. Паперовий текст тез надається у 2-х примірниках, другий примірник підписується всіма авторами та обов'язково вказуються їх адреси електронної пошти, контактний телефон і поштова адреса.

7. Обов'язковий електронний варіант тез із тотожним паперовому текстом надається через CD або дискету 3,5", які висилаються у конверті разом із паперовим варіантом. Назва файлу - за прізвищем першого автора латинськими літерами (англійською мовою). Тези, надіслані лише електронною поштою не приймаються.

8. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Редакція та Оргкомітет  XV Конґресу СФУЛТ не несуть відповідальності за помилки авторів.

9. Публікація тез доповідей XV Конґресу СФУЛТ платна. Вартість публікації – 100 гривень за одні тези /до 1600 знаків/ (для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії – 20 Євро). У випадку збільшення обсягу наукової статті /більше ніж 1600 знаків/ публікація можлива тільки у разі оплати додаткових 50 гривень за кожні додаткові 800 знаків статті. Наприклад: 1600 зн. – 100 грн., 2400 зн. – 150 грн., 3200 зн. – 200 грн. і т. д. Гроші слід надсилати поштовим переказом на адресу: 02105, м.Київ-105, до запитання, Крушинській Ніні Анатоліївні; (для іноземців – Dr. Nina Anatolijivna Krushynska, Poste restante on assertion of the passport, Kyiv-105, 02105, Ukraina).

10. Паперові варіанти тез разом із CD чи дискетою та копією квитанції про оплату надсилаються на адресу: Крушинській Н.А., а/с35, м.Київ-105, 02105, Україна; (для іноземців: Dr. Nina Krushynska, PO Box 35, Kyiv-105, 02105, Ukraina).

У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються.


Кінцевий термін подачі тез – 12 травня 2014 p.