Відповідно до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році» (пункт 154, стор.83 ) у м. Одесі в пансіонаті «Совіньйон» (пров. Южносанаторський,2) 25-27 вересня 2014 року відбудеться науково-практична конференція за міжнародною участю «Променева діагностика захворювань травної системи» (далі - Конференція).
У зв'язку з цим, пропонуємо в термін з 24 по 28 вересня 2014 року відрядити фахівців згідно розподілу місць, що додається.
Ураховуючи великий лекційний курс, передбачений у програмі Конференції, та значний обсяг навчально-інформаційного матеріалу з усіх розділів радіології, що буде наданий в ході роботи Конференції, її учасникам  буде зараховано 5 атестаційних бала та видано відповідні сертифікати учасника.
Витрати на відрядження просимо віднести на рахунок основного місця роботи учасників Конференції.
    Додаток: Програма Конференції, розподіл місць на 5 арк.

Заступник Міністра –
керівник апарату                  (підпис)                       Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ


    Додаток 1 до листа МОЗ України
від ___07. 2014      №  58/2720/____________
                                                         
ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА
конференції «Променева діагностика захворювань травної системи»
 в м. Одесі
25 - 27 вересня 2014
(станом на 01 липня 2014 року)
Перший день - середа, 25 вересня 2013
8.00-14.00 - реєстрація учасників конференції
Президія - Соколов В.М., Рогожин В.О., Шармазанова О.П., Дикан І.М., Коваленко Ю.М.

14.00-14.10    Відкриття конференції, привітання

14.10-14.40    Мирончук Л.В., Дніпропетровськ, Україна
«Значення променевої діагностики в практиці медико-соціальної експертизи»
14.40-15.10    Коваленко Ю.М., Київ, Україна
«Можливості підвищення ефективності променевої діагностики на первинному етапі надання медичної допомоги при переході до сімейної медицини»
15.10-15.40    Маріо Таха, Одеса, Україна
«Сучасні аспекти візуалізації молочної залози (мамографія, УЗД). Система BIRADS »
15.40-16.10    Шармазанова О.П., Дьолог М.І., Харків-Тячів, Україна
«Гетеротопічні оссифікації»
16.10-16.20    Перерва
16.20-16.50    Уріна Л.К., Іщук Ю.В., Миронова Ю.А., Київ-Сімферополь, Україна
«Комплексна променева діагностика травм на первинному етапі надання медичної допомоги»
16.50-17.20    Припа В.М., Динга В.П., Хотіняну В.Т., Кишинів, Республіка Молдова
«Роль рентгенологічних методів дослідження в діагностиці дуоденальних виразок на тлі хронічних моторно-евакуаторних порушень 12-палої кишки»
17.20-17.50    Балашов С.В., Коваленко Ю.М., Київ, Україна
«Практичні аспекти якості та безпеки рентгенологічних досліджень»
19.00-23.00    Вечір зустрічі друзів

Другий день - четвер, 26 вересня 2013
Президія - Соколов В.М., Рогожин В.О., Шармазанова О.П.

10.00-10.30    Соколов В.М., Одеса, Україна
«Нові технології променевої діагностики для візуалізації судинної патології головного мозку при деменції»
10.30-11.10    Мехмет Ертюрк, Стамбул, Туреччина
«Кістозні ураження підшлункової залози»
Mekhmet Erturk, Stambul, Turkey
    «Cystic lesions of pancreas»
11.10-11.50    Мехмет Ертюрк, Стамбул, Туреччина
«Солідні ураження підшлункової залози»
Mekhmet Erturk, Stambul, Turkey
    «Solid lesions of pancreas»
11.50-12.20    Кава-пауза
12.20-13.00    Ахмет Тургут, Стамбул, Туреччина
«Трансректальна біопсія під контролем УЗД при раку передміхурової залози»
Ahmet Turgut, Stambul, Turkey
«TRUS-guided biopsy imaging of prostate cancer: an update»
13.00-13.30     Маріо Таха, Одеса, Україна
 «КТ ентерографія при деяких захворюваннях кишечника»

13.30-14.00     Маріо Таха, Одеса, Україна
«Променева діагностика при гострій патології черевної порожнини»
14.00-15.00    Перерва на обід
15.00-15.30        Ухаль Олена, Одеса, Україна
«Менеджмент приватних медичних діагностичних центрів»
15.30-16.00    Мальчугіна Є.Л., Чебоксари, Росія
«Мамосцинтіграфія в алгоритмі променевої діагностики раку молочної залози»                        
16.00-16.30    Шкаредних В. Ю., Ростовцева Л.Ю., Челябінськ, Росія
«Роль сучасних методів променевої діагностики
у виявленні венозних інфарктів »
16.30-17.00    Мангов А.В., Харків, Україна
 «МСКТ при патології аорти»
17.00-17.30    Федусенко О.А., Київ, Україна
"Мультимодальний підхід до діагностики малих солідних пухлин нирок. Як нам з ними чинити?"

Третій день - п'ятниця, 27 вересня 2013
Президія - Рогожин В.О., Шармазанова О.П., Терновий С.К., Бахтіозін Р.Ф.

 9.30-10.00    Терновий С.К., Москва, Росія
 «МСКТ в гібридній хірургії аортального клапана»

10.00-10.45    Бернд Хемм, клініка Шаріте, Берлін, Німеччина
«Рак передміхурової залози: діагностика та стадіювання з використанням МРТ»
Professor Bernd Hamm, Berlin, Germany  «Prostate cancer: detection and staging with MRI.»
10.45-11.30    Бернд Хемм, клініка Шаріте, Берлін, Німеччина
«Діагностика та стадіювання онкологічних процесів матки»
Professor Bernd Hamm, Berlin, Germany
 «Detection and staging of uterine malignancy»
11.30-12.00    Сєрова Н.С. , Москва, Росія
«Променева діагностика в щелепно-лицевій хірургії та стоматології»
12.00-12.20    Кава-пауза
12.20-12.40    Ковальова Карина, Відень, Австрія
«Необхідні умови для отримання оптимального контрастування при КТ- та МРТ-дослідженнях в онкології»
12.40-13.20    Блюм Алан, Alain Blum, Ніца, Франція
«Динамічна об'ємна КТ і додаток субтракції кістки для діагностики злоякісних утворень кісток». (Назву лекції буде уточнено).

13.20-14.00     Майер, Meyer, Нюмегена, Нідерланди
«Динамічна перфузія органів черевної порожнини для діагностики злоякісних утворень».
(Назву лекції буде уточнено).

14.00-14.30    Бахтіозін Р.Ф., Москва, Росія
«Дифузійно-зважене МРТ дослідження в діагностиці захворювань черевної порожнини і малого тазу»
14.30-15.30    Перерва на обід
15.30-16.10    Гагаріна Н.В., Фоміних Є.В., Москва, Росія
«Нові можливості МСКТ в діагностиці захворювань шлунка»

16.10-16.50    Кудрявцева А.В., Санкт-Петербург, Росія
«Можливості багатофазної спіральної комп'ютерної томографії у хворих на цироз печінки»
16.50-17.30    Розенгауз Є.В., Москва, Росія
«Труднощі і помилки КТ-діагностики захворювань печінки»

17.30-18.00    Підведення підсумків конференції та її закриття

    Додаток 2 до листа МОЗ України
від ___07. 2014      №  58/2720/____________

Розподіл місць учасників научно-практичної конференції з міжнародною участю «Променева діагностика захворювань травної системи»
 (25-27 вересня 2014 р., м. Одеса)

Найменування адміністративних територій
    Кількість місць учасників

Вінницька     9
Волинська     4
Дніпропетровська     10
Донецька     10
Житомирська     4
Закарпатська     7
Запорізька     8
Івано-Франківська     8
Київська     7
Кіровоградська     5
Луганська     8
Львівська     8
Миколаївська     2
Одеська     Без обмежень
Полтавська     4
Рівненська     4
Сумська     3
Тернопільська     3
Харківська     10
Херсонська     4
Хмельницька     6
Черкаська     3
Чернівецька     3
Чернігівська     2
м. Київ     13
ВСЬОГО     150

Примітка: Відрядження доповідачів здійснюється поза розподілом місць.
                   Закордонні учасники – за окремим списком          

 
    Додаток 3 до листа МОЗ України
від ___07. 2014      №  58/2720/____________

До відома учасників конференції!
Електронна реєстрація учасників конференції обов’язкова. Кількість учасників обмежена (200 чоловік).

Реєстраційний внесок для членів АРУ за умови попередньої реєстрації становить 200 грн. (включає матеріали конференції, програму конференції, сертифікат учасника, участь у кава-паузах).
Вартість проїзду та проживання в м. Одеса до реєстраційного внеску не входять.

Більш докладну інформацію про конференцію та фінальну програму заходу буде розміщено на сайтах організаторів: aru-ua.org та uarctmrt.org.