Основні напрямки роботи конференції:

1. Видатні природодослідники.

2. Актуальні питання розвитку природничих наук.

3. Стан і перспективи розвитку біоетики в Україні.

4. Інноваційні процеси освітнього середовища у вищій та загальноосвітній школі.

Календар конференції

§ Прийом статей і оплата до 4 листопада 2014 року.

§ Реєстрація учасників: 20 листопада 2014 року.

§ Дні роботи: 20 – 21 листопада 2014 року.

§​ Від’їзд учасників: 21 листопада 2014 року.

Форми участі у конференції

§​ Публікація матеріалів;

§​ Публікація матеріалів + усна доповідь;

§​ Усна доповідь;

§​ Участь без доповіді і публікації.

Робоча мова – українська, російська та англійська.

Запрошуємо до участі в конференції викладачів вузів, науковців, вчителів та освітян-практиків, аспірантів, магістрантів, студентів.

Умови участі у конференції

Матеріали авторів будуть опубліковані у збірці статей конференції. Для публікації необхідно надіслати заявку на участь у конференції, матеріали у відповідності з викладеними нижче вимогами і поштовою квитанцією про оплату (20 гривень за надрукований аркуш та 30 гривень за збірник) на адресу:

Старшому лаборанту кафедри ботаніки та методики навчання біології

Синящок Вікторії Миколаївні

природничий факультет,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2,

м. Полтава, 36003

Сплата оргвнеску здійснюється під час реєстрації учасників конференції.

Шановні учасники! Повністю заповнюйте відривний талон почтового переказу!

На час проведення конференції учасники можуть проживати у гуртожитку педуніверситету, готелях міста (за власний кошт).

Вимоги до оформлення статей

1. До друку приймаються матеріали (обсяг до 5 сторінок), інтервал 1,5 кегль 14. Відредаговані матеріали подаються в електронному та паперовому варіантах формату А4 з підписами авторів (2 примірника) або електронною поштою за адресою: pnpubot@yandex.ru 

2. Вимоги до оформлення: текстовий редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman, параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см. Латинські назви виділяються курсивом. Малюнки та таблиці не допускаються. У правому нижньому куті доповіді вкажіть напрямок конференції.

Матеріали доповіді мають містити: прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь (посада, аспірант, здобувач), назву установи, її адресу, короткий вступ, об’єкти і методи, результати досліджень та їх аналіз, невелике узагальнення. Підрозділи не виділяти. В окремому файлі надаються: відомості про авторів, форма зв’язку – адреса, телефон, е-mail.

Матеріали будуть надруковані мовою оригіналу. Робота має бути відредагованою та ретельно вивіреною. Матеріали студентів приймаються у співавторстві з науковим керівником та одноосібні при наявності рецензії керівника. Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів та посилань несуть автори статей. Матеріали, які не відповідають вимогам, науковому рівню конференції та надіслані пізніше зазначеного строку, розглядатися та повертатися не будуть. Після отримання всіх матеріалів Вам буде надіслане запрошення, яке є офіційним для оформлення відряджень. 

Електронний варіант доповіді можна надіслати електронною поштою за адресою: pnpubot@yandex.ru

Телефони для довідок: (0532) 2-28-91 (кафедра ботаніки та методики навчання біології), моб. (066)68 66 022 (Синящок Вікторія Миколаївна)

Зразок оформлення матеріалів

Іванов П.С., к.б.н., доцент

Донецький ботанічний сад НАН України

пр. Ілліча 110, Донецьк 83059, Україна

тел.: (+380622) 94-12-80

факс: (+380622) 94-12-80

Е-mail: