Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, аспіранти, пошукувачі!

Запрошуємо Вас прийняти участь у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах”.

Тематика конференції:
1. Соціально–гігієнічні та медико–екологічні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді.
2. Фізіолого-гігієнічні та психолого-педагогічні аспекти адаптації учнів та студентів до фізичних та навчальних навантажень з різним станом здоров’я.
3. Організація навчально-виховного процесу та проблеми здоров’я учнівської та студентської молоді.
4. Медико-біологічні основи фізичного розвитку та фізичного виховання.
5. Фізіолого-гігієнічні, валеологічні та педагогічні проблеми формування здорового способу життя.
6. Еколого-гігієнічні аспекти умов проживання, навчання та виховання молоді.

Регламент роботи конференції:
Робоча мова конференції – українська.
Учасники подають заявку на участь з відомостями про автора, тези (до 3 с.), статті (до 12 с.). За результатами роботи конференції буде видано збірник тез та збірники наукових праць: „Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки”, що входить до переліку ВАК України як фахове видання з педагогіки та „Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки”, що входить до переліку ВАК України як фахове видання з біології. Видання всіх друкованих матеріалів конференції планується до початку її роботи. Просимо перевіряти, чи надійшли матеріали до оргкомітету.
Вимоги до оформлення доповідей: наукові статті повинні бути написані українською мовою та містити матеріал неопублікований раніше. Необхідно виділити такі елементи статті:
- вступ;
- мета завдання;
- виклад основного матеріалу;
- висновок;
- література.
Статті повинні бути надіслані в редакторі MS Word у роздрукованому вигляді (1 примірник) українською мовою та в електронному варіанті на диску CD-R або DWD-R файл-заявка, файл-тези, файл-стаття (назви файлів – прізвище автора латинськими літерами) або на електронну адресу (e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).
Обсяг статті: 6-12 повних сторінок (до 0,5 ум. др. арк. – заг. обсягом до 1,5 тис. знаків).
Формат аркуша паперу: А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм. Шрифт: Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал: 1,5. Відступ першого рядка (абзац): 10 мм.
Посилання на джерела відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК № 5, 2009 р.). Номер посилання на те саме джерело дублюється. Список джерел (до 10) подається в кінці тексту і має назву „Література”.
Компонування тексту: у лівому верхньому куті – УДК; у правому куті – прізвище та ініціали автора (авторів) жирним шрифтом; через 1 інтервал – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту; через 1 інтервал анотація та ключові слова українською мовою; через 1 інтервал прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація і ключові слова російською та англійською мовами; через 1 інтервал – текст, література. Посилання на літературні джерела в тексті супроводжувати цифрами у квадратних дужках з позначенням номера цитованого видання в списку літератури [1]; для педагогічного збірника - через кому вказати сторінку: [1, с.15]. Стаття має бути ретельно перевірена і повністю відредагована.
Матеріали та статті, що не відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться і автору не повертатимуться. Витрати не відшкодовуються.
Автори без наукового ступеня мають додати до статті рецензію фахівця з науковим ступенем.
Адреса оргкомітету: 18031, Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, ЧНУ, кафедра вікової фізіології та валеології.
Контактні телефони: зав. кафедри вікової фізіології та валеології, к.м.н, доц. Надія Василівна Сисоєнко – 097-267-07-16 (моб.),
телефон кафедри вікової фізіології та валеології (0472) 37 12 74
секретар: Світлана Миколаївна Сапейко
Відповідальні за збір матеріалів до випусків:
«Біологічні науки» -канд.біол.наук, ст. викл. Малоног Катерина Петрівна –
050-477- 93 52 (моб.)
«Педагогічні науки» - канд.пед.наук, ст. викл. Бондаренко Олена Миколаївна – 098-270-72-46 (моб.)
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Для участі у конференції просимо до 31 травня 2010 року подати: заявку (зразок додається), тези та/або статтю (згідно з вимогами ВАК України) (паперовий варіант, підписаний автором, та електронну версією тексту на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), рецензію фахівця з науковим ступенем (для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня), копію документу про оплату друку статті. Вартість публікації матеріалів конференції 20 грн. за 1 стор.
Оргвнесок у розмірі 50 грн. вноситься готівкою під час реєстрації.
Кошти за публікацію приймаються переказом за адресою:
Матасовій Ганні Василівні. До запитання. Головпоштамт, м. Черкаси, 18000.
Переказ надсилати з позначкою: за участь у конференції „Актуальні проблеми формування здоров’я…” (обов’язково вказати прізвище учасника).

Оплата проїзду, харчування та проживання – за рахунок учасників.

Форма заявки на участь у конференції
1. Прізвище, ім’я, по батькові;
2. Науковий ступінь;
3. Учене звання;
4. Місце роботи; посада;
5. Адреса службова;
6. Адреса домашня;
7. Контактні телефони, E-mail
8. Форма участі (потрібне підкреслити):
Виступ на пленарному засіданні
Виступ на секційному засіданні
Публікація матеріалів
Тема доповіді:__________________
9. Вказати до якого збірника планується подавати статтю (Педагогічні науки чи Біологічні науки)
10. Попереднє замовлення на проживання: готель (1-, 2-, 3х- містні)

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ