Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку" проводиться з 18 по 20 травня 2010 року. Термін подання тез - до 17 травня 2010 року.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на веб-сторінці за адресою: www.intkonf.org