VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" відбудеться в червні 2010 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua