64 Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної медицини" відбудеться 3-4 листопада на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у м.Київ.