ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у III науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», яка відбудеться 4-5 листопада 2010 року на базі Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського. Ми будемо раді вітати Вас у спеціально створеному для проведення наукових форумів конгрес-центрі медичного університету, розташованого у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

Науково-пракгичні напрямки роботи конференції:
1. Механізми регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології.
2. Метаболічні зміни за надзвичайних впливів на організм.
3.Нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії
патогенних чинників.
4.Патофізіологія екстремальних станів і стресу.

Вимоги до наукових матеріалів, поданих на конференцію
Статті та тези, подані на конференцію, будуть надруковані у фаховому журналі "Здобутки клінічної і експериментальної медицини" рекомендованого ВАК України (свідоцтво про держреєстрацію: серія КВ № 6793) в № 2 (грудень) за 2010 р. Тези оформляються на папері (формат А-4) у 2-х примірниках і на дискеті 3,5' в редакторі Microsoft Word. Обсяг тез – 2 сторінки, мова – українська; 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервала, вирівнювання – по ширині для основного тексту і по центру – для заголовка. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують прізвища та ініціали авторів, другим – назва статті (виділяється напівжирним шрифтом), третім – назва організації, в якій виконана робота, місто, четвертий – основний текст тез. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (е-mаі1 – обов’язково, адреса, телефон). Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації. Правила оформлення статтей (див. додаток). Вартість публікації – 35 грн. за сторінку. Кошти за публікацію просимо перерахувати до 10 жовтня 2010 року на рахунок №35224001000151 в УДК в Тернопільській обл.., МФО 838012, код 02010830. Одержувач – Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського, з поміткою "За публікацію на конференції „Актуальні питання патології…". Копію квитанції про оплату разом з 2-ма примірниками тез або статті, та заповненою анкетою учасника направити поштою за адресою: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського, кафедра патологічної фізіології, вул. Чехова 3, м. Тернопіль, 46001 (до 10.10.2010 р.) Крім того, матеріали, копію квитанції про оплату та реєстраційну карту необхідно надіслати на e-mail: кАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (до 15.10.2010р.).

Інформація для учасників:
Місце проведення конференції:
м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського, конгрес-центр «Червона Калина».
При потребі оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя у конгрес-центр.
Офіційні мови конференції - українська.
Регламент доповіді: усна доповідь - до 15 хв., обговорення – до 5 хв.
Оргкомітет  забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором. Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку. Вартість проживання від 100 грн. (доба). Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації (150 грн.).
Просимо за 2 тижні до початку підтвердити свою участь у конференції.
Про інформацію щодо проведення конгресу можна дізнатись за телефоном:
- Директор Інституту моделювання та аналiзу патологiчних процесiв ТДМУ проф.
Бондаренко Ю.І.  (0352) 52-37-64
- Завідувач кафедри патологічної фізіології ТДМУ
проф. Хара Марія Романівна (0352) 43-12-62 
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- Відділ організації наукових форумів, доц. Волошин Володимир Дмитрович (0352)43-12-62. Веб-сайт: www.tdmu.edu.te.ua