Шановне панство!
Запрошуємо Вас взяти участь
у міжнародній науково-практичній
 конференції
«Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» , яка відбудеться   23 – 25 травня 2011 р.
в Маріупольському державному університеті
(м. Маріуполь, Україна)
                      
Наукові напрями роботи конференції:

1. Роль освіти та науки у розвитку міжнародного співробітництва
2. Забезпечення якості вищої освіти в країнах-учасницях Болонського процесу: проблеми та досягнення
3. Інноваційні процеси та застосування інформаційно-комунікативних технологій в освіті та науці
4. Актуальні проблеми неперервної професійної освіти в Україні та зарубіжних країнах
5. Мова та культура народів світу в формуванні міжкультурного діалогу
6. Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності вищої освіти
7. Співробітництво університетів з закордонними установами та міжнародними організаціями (ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи та інші)

У програмі роботи конференції:
1. Наукові доповіді, дискусії за участю політиків, органів державної влади України та місцевого самоврядування, відомих учених, представників міжнародних та національних організацій, фондів.
2. Ділові зустрічі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, політиків.
3. Ознайомлення з досвідом міжнародної діяльності МДУ.

Регламент роботи конференції:
• Наукова доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв.;
• Виступ, повідомлення - до 10 хв.;
• Мова матеріалів доповідей, виступів, тез: українська, російська, англійська.
Збірник матеріалів конференції вийде друком до початку роботи конференції. 
Офіційне запрошення буде надіслане додатково.

Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції

1. Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг 1-3 сторінки разом з малюнками, таблицями та списком літератури.
2. Тези подаються у друкованому вигляді, папір формату А4  (2 примірники) та на електронному носії (компакт-диску тощо) в форматі Microsoft Word 97-2002. Основний текст статті – шрифт Times New Roman, розмір 12 формули Times New Roman, Symbol.
3. Поля: дзеркальні: верхній – 20 мм, нижній – 25 мм, зсередини – 25 мм, ззовні – 25 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см.
4. Тези доповіді починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки. Текст повинен відповідати структурній схемі: назва (по центру сторінки великими літерами, жирний), наступний рядок: прізвище, ініціали автора (маленькими літерами). Далі подається анотація до 6 речень (стислий виклад основного змісту) мовою статті, потім – основний текст. Перелік літературних джерел подається загальним списком в кінці тез в порядку посилань у тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу відповідно з діючим ГОСТом. Посилання на джерело подається в квадратних дужках (слово «Література» не друкувати). Після переліку літературних джерел трьома мовами (українською, російською та англійською) подаються назва статті, ПІБ автора та текст резюме. При транслітерації прізвища та імені латиницею треба використовувати їхній український, а не російський, варіант написання.
5. Текст вирівнюється на ширину аркуша.
6. УДК, прізвище(а) автора(ів), назва статті, рядки тексту анотації, номера джерел вирівнюються по лівому краю сторінки, без абзацу.
7.  Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул у кінці рядка. Малюнки повинні бути вставлені  в текст.
8. Між рядком із вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем автора(ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – відстань повинна дорівнювати 1 інтервал.
9.  Переноси в назві доповіді не допускаються. Матеріал повинен бути ретельно перевірений і підписаний автором.

Для   участі  в роботі  конференції   Вам  необхідно надіслати на адресу оргкомітету до 30 грудня 2010 р. заявку на участь у конференції; не пізніше 01 лютого 2011 р. копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску та матеріали тез обсягом 1-3 повні сторінки у друкованому та електронному вигляді

Адреса: 87500, м.Маріуполь, пр. Будівельників,  129-а
Маріупольський державний університет  
Оргкомітет конференції.
E-mail:  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  
   
Організаційний внесок – для учасників з України та країн СНД – 150 грн., з далекого зарубіжжя – 80 євро.

Проживання учасників конференції планується  в готелях м. Маріуполя  за замовленням учасників конференції

Маємо надію на плідну співпрацю!

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ

(0629) 532256 – Булатова Олена Валеріївна, проректор з наукової роботи
(0629) 532269 – Бурова Олена Георгіївна, завідувач наукового відділу
(0629) 532251 – Трофименко Микола Валерійович, завідувач відділу міжнародних зв’язків