Вельмишановні колеги!

У відповідності до затвердженого МОЗ України і АМН України «Реєстру конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів», у Одеському національному медичному університеті 7 – 8 квітня 2011 р. відбудеться конференція «Новітні технології в педіатричній науці, практиці і освіті, присвячена пам’яті академіка Б.Я. Резника».
Запрошуємо прийняти участь у роботі конференції педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.
Конференція буде проходити у вигляді пленарних, секційних засідань, сателітних симпозіумів й стендових доповідей.
Робоча мова конференції: українська, російська.
Запланована кількість учасників – 250.

Програма конференції включає такі питання:
1. Новітні технології у діагностиці та лікуванні
2. Антибактеріальна терапія у педіатрії.
3. Актуальні питання дитячої нутріціології.
4. Алергічні захворювання у дітей.
5. Пробіотики у педіатричній практиці.
6. Імунодефіцитні стани у дітей та шляхи імунореабілітації.
7. Інтегративна медицина.

Інформація для учасників (доповідачів)
Всі доповіді, включені до роботи конференції, будуть опубліковані в журналі "Перинатология и педиатрия" видавництва "Эксперт".

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті http://reznik.weebly.com.

Для участі в роботі конференції необхідно до 1 березня 2011 року заповнити реєстраційну карту учасника на сайті http://reznik.weebly.com та вислати на електронну адресу (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) текст статті й відомості про авторів відповідно до правил оформлення публікацій.

Супровідну документацію й паперовий варіант статті необхідно вислати на офіційну адресу оргкомітету конференції до 20 березня 2011 року.

Доповіді отримані до 16 лютого 2011 року будуть опубліковані у журналі до початку конференції

Оргкомітет залишає за собою право у відборі доповідей для включення в робочу програму конференції.


Вимоги до доповідей.


1. Стаття повинна бути надрукована на одній стороні сторінки через 2 інтервали (поля ліворуч 3,5 см, справа 1 см, зверху і знизу по 2,5 см).
2. Стаття подається російською або українською мовою в 2-х примірниках, підписаних усіма авторами. Кожен автор повинен надіслати до редакції свої дані (ПІБ, наукове звання (посада), науковий ступінь, галузь спеціалізації, місце роботи, службовий телефон, домашній,факс).
3. Прізвище автора необхідно вказати на першій сторінці, далі повинні слідувати назва статті та назва організації, на базі якої були проведені дослідження, спостереження і т.д.
4. Текст статті та матеріали до неї повинні бути відредаговані і перевірені автором. Зміст статті повинен мати практичну спрямованість. До статті повинні бути включені всі використані матеріали: (таблиці, ілюстрації, графіки, список літератури та акт експертизи). П.І.Б. автора, назва статті, резюме і ключові слова подаються російською, українською та англійською мовами.
5. Вимоги до ілюстративного матеріалу: ілюстрація може бути подана у вигляді: фотографії, слайд, рентгенограми, електронного файлу; ілюстрація повинна бути підготовлена на високому якісному рівні; подані ілюстрації повинні відповідати  основному змісту статті; ілюстрація повинна бути максимально розвантажена від написів, які варто перенести в підпис до неї; підписи до ілюстрацій подаються на листку паперу в кінці статті; кожна ілюстрація повинна мати загальну назву; на зворотному боці ілюстрації необхідно вказати порядковий номер, "верх" або "низ"; ілюстрації слід передавати в окремому конверті з зазначенням назви статті та П.І.Б. автора; у статті слід вказати місце, де на думку автора бажано було б помістити ілюстрацію; ілюстрація, подана в електронному вигляді, повинна бути в форматі EPS або TIF і мати дозвіл не менше 300 dpi (масштаб 1:1).
6. Таблиці повинні бути компактними. Назва стовпців і рядків повинні відповідати їх змісту, текст подається без скорочень.
7. Список цитованої літератури подається згідно з загальноприйнятими правилами оформлення.
8. У статті не допускається скорочення слів крім загальноприйнятих у науковій літературі. Всі зміни подаються в системі одиниць СІ.
9. Редакція залишає за собою право редагувати статті.
10. При недотриманні вказаних вимог оформлення статті, редакція повертає її авторам без розгляду.
11. Стаття повинна бути записана у форматі MS Word-6, 7, 97, 2000, розмір шрифту - 12 пунктів. Заархівовані матеріали редакцією не приймаються
12. Матеріали статей, прийнятих до друку (рукописи, ілюстрації, дискети), не повертаються.

Контактна інформація

Співголова організаційного комітету:
Член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Аряєв Микола Леонідович
Офіційна адреса оргкомітету конференції:
65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2
Одеський національний медичний університет
Кафедра педіатрії №1 та неонатології.
Аряєв Микола Леонідович
Контактні телефони:
048-720-24-04; 067-985-68-17. з питань участі у конференції звертатися до члена оргкомітету Кожевіна Романа Володимировича
Електронна адреса оргкомітету:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Місце проведення конференції та розміщення учасників:
Курортний комплекс готель «Курортний». Одеса, Курортний пров., 2, 
тел. 048-784-76-00, e-mail: www.inkurort.ua