V Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медичної психології" відбудеться 11-12 травня 2011 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.