XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Екологія. Людина. Суспільство" відбудеться 18-22 травня 2011 року в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут".