ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО АНАЛІЗУ СТАНУ ЗДОРОВ’Я”
Вельмишановні колеги!
Державний заклад «Луганський державний медичний університет» запрошує Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції „Актуальні питання щодо аналізу стану здоров’я”, яка відбудеться з 21 по 27 березня 2011 року у місті Луганську на базі Державного закладу «Луганський державний медичний університет».
Конференція спрямована на розвиток нових видів комунікацій серед науковців різних галузей медицини та біології, удосконалення методів отримання та обробки наукової інформації, впровадження ефективних технологій наукової інноваційної діяльності. Учасникам надана можливість спілкування у мережі Інтернету на сайті www.lsmu.edu.ua. До участі запрошуються фахівці з галузі медицини та біології, магістранти, аспіранти, докторанти, вчені-медики та практичні лікарі.
Напрямки роботи конференції
Від учасників конференції приймаються тези за такими напрямками:
– фізіологічні основи  гомеостазу та профілактика його порушень
– сучасна імунологія: проблеми та перспективи
– вплив зовнішнього середовища на механізми життєдіяльності
– шляхи психо- та валеопрофілактики
– застосування сучасних методів діагностики, лікування та корекції здоров’я в практиці внутрішньої медицини (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, поєднана патологія)
– гострі і хронічні порушення мозкового кровообігу методи їх корекції
– репродуктивне здоров’я жінки
– сучасні аспекти реабілітації онкологічних хворих
– системна нейрофізіологія
– фізіологія серцево-судинної і дихальної системи
– фізіологія спорту
– клініко-фізіологічні механізми реабілітації, та заходи профілактики порушень внутрішніх органів
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Після роботи конференції тези, які надійшли до оргкомітету, будуть надруковані в журналі „Перспективи медицини та біології” (зареєстрований ВАК України для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медицини та біології). За бажанням учасників може бути надрукована стаття.
Вимоги до тез: 1-3 сторінки формату А-4, шрифт Times New Roman 14, через 1,5 інтервал. Поля: зверху – 2 см; праворуч – 2 см; ліворуч – 3 см; знизу – 2 см. Позначити: 1) УДК; 2) назву тез; 3) прізвище та ініціали авторів; 4) найменування учбового закладу, установи де виконана робота, місто, країна (в дужках вказати вчене звання, ініціали та прізвище керівника).
Матеріали надсилаються в електронному вигляді на E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (текст тез у редакторі «MS Word», вказати напрямок роботи конференції, сканована квитанція про оплату друкарських витрат, авторська довідка (обов’язково вказати адресу для листування, контактний телефон, Е-mail)) до 27 березня 2011 року. Платня за публікацію: 1 сторінка тексту – 25 гривень.
Гроші потрібно переказати: у відділенні ПриватБанку на картку № 6762 4620 5315 2812
Шановні учасники конференції, інформацію про надходження матеріалів до оргкомітету Ви можете отримати за телефоном 050 2626 845 (Ушко Яна Анатоліївна)
Адреса оргкомітету: 91045, Україна, Луганськ, кв. 50 років Оборони Луганська, 1; Луганський державний медичний університет; кафедра фізіології.
          Голова оргкомітету                В.К. Івченко  
Склад оргкомітету: Іванова Л.М. (д.мед.н., зав.каф. пропедевтики внутрішньої
                                                            медицини ЛугДМУ);
                                    Шаповал Л.М. (д.б.н., пров.наук. співробітник відділу фізі 
                                                                ології кровообігу Інституту фізіології
                                                                ім..О.О.Богомольця НАН України);  
                                    Тананакіна Т.П. (д.мед.н., зав.каф. фізіології ЛугДМУ);
                                    Борзенко І.О. (к.мед.н., доц.каф. фармакології Національ-
                                                             ного мед. університету ім. О.О.Богомольця).

Секретар оргкомітету: Ушко Я.А. (к.б.н., доц. кафедри фізіології
                                                                ЛугДМУ)

Довідка
Телефоны: (0642) 63-02-58 (з 9.00 до 15.00, каф. фізіології);
                   050–664-13-02 (Тананакіна Тетяна Павлівна);
                   050–262-68-45 (Ушко Яна Анатоліївна)
                  
Е-mail: perspective-mb@ bk. ru