Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 19 жовтня 2011 р.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
проводить І Всеукраїнську науково – методичну конференцію
 «Формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури»

Оргкомітет конференції
Туренко Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор ХНАДУ, голова організаційного комітету конференції;
Дмитрієв Ілля Андрійович, кандидат економічних наук, професор, декан факультету управління та бізнесу, завідувач кафедри економіки підприємства ХНАДУ, заступник голови організаційного комітету конференції;
Мулік В’ячеслав Володимирович, доктор наук з фізичного виховання, заслужений працівник з фізичної культури, завідувач кафедри зимових видів спорту ХДАФК;
Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи ХДАФК;
Крамской Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту
Белгородського державного технічного університету ім. В.Г. Шухова;
Курилко Микола Федорович, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту ХНАДУ;
 Сичов Борис Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту ХНАДУ;
Сірік Володимир Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту ХДТУБА;
Безніс Олена Єгорівна, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту ХНАДУ;
Павленко Тетяна Вікторівна, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту ХНАДУ.


Основні напрямки роботи конференції
  
1. Медико-біологічні проблеми здорового образу життя студентської молоді;
2. Теоретико-методичні проблеми оздоровчих технологій студентів засобами фізичної культури;
3. Психолого-педагогічні, історичні, соціологічні аспекти фізичної культури і спорту;
4. Реабілітація осіб з обмеженими можливостями здоров’я засобами адаптивної фізичної культури.

Офіційні мови роботи конференції – українська, російська та англійська.
Для включення робіт в програму конференції матеріали необхідно надіслати в оргкомітет до 20.06.11 р.

Матеріали (тези – до 4-х с) будуть опубліковані на початок конференції
Публікація матеріалів платна Тези (до 4-х с.) - 80 грн.

Вимоги до матеріалів конференції
Текст тез : шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, без перенесень, абзаци – 1,25 вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал -1,5.
Поля сторінок: праворуч, ліворуч, верхне, нижне – по 20 мм.
Текст таблиць - Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, міжрядковий інтервал одинарний. Сторінки не нумеруються.

Структура статті: угорі посередині заголовними літерами пишеться назва доповіді. На один інтервал нижче звичайним шрифтом пишуться прізвище й ініціали автора, повна назва вищого навчального закладу, у якому працює автор. На один інтервал нижче безпосередній текст доповіді.

Матеріали (тези), заявку учасника і копію квитанції  про оплату за публікацію (в сканованому вигляді) прикріпленими файлами направляйте електронною поштою за адресою www. PavlenkоАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. з позначкою «Конференція».

Ім’я файлу тез: прізвище автора, номер напряму роботи симпозіуму (1-4), і перші три слова назви роботи. Наприклад: Павленко -2- Проблеми сучасного спорту

Учасник конференції може бути автором або співавтором не більше 3-х тез.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають перерахованим вище вимогам, і що надійшли після 20.06.2011р.

Оплата за публікацію матеріалів здійснюється шляхом перерахування коштів на картковий рахунок у Приватбанку: Номер рахунку: 29244825509100,
МФО :305299;  ЕГРПОУ: 14360570  (Зайцев Сергій Сергійович), який можна здійснити як у касах, так і терміналах відділень Приватбанку. Квитанцію або чек (скановану) про перерахування коштів просимо надсилати разом з тезами і заявкою.

Один екземпляр збірника з матеріалами конференції автори отримують особисто або поштовим переказом післяплатою. Для отримання додаткових екземплярів збірника необхідно заздалегідь сплатити їх вартість ( із розрахунку 40 грн. за кожен додатковий екземпляр) про що необхідно вказати в документі про сплату.

У разі виникнення питань звертайтеся з 10.00 до 19.00 до відповідального секретаря конференції: Павленко Тетяни Вікторівни – ст. викладача кафедри фізичного виховання і спорту ХНАДУ за тел.+ 063-566-11-86 та + 097-693 -38-76