МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЗ «ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ                                           ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ»
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ТЕРАПЕВТІВ
 (ЗОМАЛТ)
Всеукраїнська науково-практична конференція«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ВНУТРІШНЬОЮ І ПРОФЕСІЙНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ»
Інформаційний лист № 1

Маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією», яка відбудеться 6-7 жовтня 2011 року у м. Запоріжжі на базі ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», у відповідності до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 р за № 149».
До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані фахівці різного профілю, які займаються проблемами внутрішньої медицини: терапевти, кардіологи, пульмонологи, гастроентерологи,  нефрологи, ревматологи, гематологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, а також лікарі загальної практики-сімейні лікарі, профпатологи, фізіотерапевти, спеціалісти з реабілітації  курортології, медико-соціальної експертизи, представники фармацевтичних фірм та компаній фізіотерапевтичного обладнання.
    Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:
1. Теоретичні та експериментальні розробки у клініці внутрішніх хвороб.
2.Актуальні питання діагностики, лікування, реабілітації та профілактики  захворювань внутрішніх органів.
3.Актуальні питання діагностики, лікування, експертизи, реабілітації і профілактики  професійних хвороб.
4.Використання інноваційних діагностичних, фармакологічних та фізіотерапевтичних методів у програмах лікування й реабілітації внутрішніх і професійних хвороб.
Бажаючих взяти участь у роботі конференції (форми участі: усна доповідь, стендова доповідь з публікацією тез або статті, тільки публікація тез або статті, вільний слухач) просимо направляти документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною картою учасника.
    Мова конференції: українська, російська.
    Регламент доповідей: усна доповідь: на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – до 10 хв.; презентація стенда – до 5 хв.; виступ в обговоренні –                до 5 хв.

Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором.
        Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» «Актуальні питання медичної науки та практики», що належить до переліку фахових видань, рекомендованих ВАК України (статті).
Вартість публікації статті та тез доповіді – 25 грн. за одну сторінку.
Повнотекстова версія статей буде представлена на сайті                         http://www.zmapo.edu.ua.
Два примірника тез чи статті (один з двох надісланих примірників візується керівником), реєстраційна картка учасника конференції, супровідний лист установи, CD-диск з електронною версією рукопису у форматі *rtf, а також збереженими окремими файлами ілюстраціями, квитанцію про сплату публікації слід на надсилати до 05 вересня 2011 року на адресу:
Оргкомітет конференції «Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією»
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти (ЗМАПО) МОЗ України» бульвар Вінтера, 20.   м. Запоріжжя, 69096, Україна
Текст статті, тез, ілюстрації та реєстраційна картка учасника конференції обов’язково дублюються електронною поштою на адресу,                                            e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом                  (з поміткою «за публікацію статті, тез»): Гусейнова Анна  Вахітовна
69032,   ПРОВ. ДРУЖНИЙ,  Б.7 , КВ. 10, м. Запоріжжя.
Просимо до 15 вересня 2011 року підтвердити свою участь у конференції, та вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Телефони для довідок, e-mail:
- Програма конференції, публікація статей та тез: доцент Алипова Олена Євгенівна - (061) 701-49-34; (097) 415-32-76; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
-  Організація зустрічі та розміщення:
асистент Славкіна Тетяна Юріївна (050) 920-53-89; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
доцент Ковальова Ольга Володимирівна (061) 270-84-18; (067) 618-24-94;                           e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
асистент Чабанна Олена Сергіївна (095) 392-85-80.
Розміщення гостей конференції буде організоване:
·    у  клінічному санаторії «Великий Луг» - вартість проживання від 60 до 85 грн.           за добу; у санаторії-профілакторії ВАТ «ЗТР» - вартість проживання від 60 до 200 грн. за добу;у готелі «Україна» -  вартість проживання від 330 грн. за добу (за умов обов’язкового  попереднього бронювання номеру).
Реєстраційна карта учасника
1.    Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання доповідача та супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію.
2.    Місце роботи або навчання (повна назва організації).3.    Контактна адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення.
4.    е-mail (обов’язково), контактні телефони (обов’язково).
5.    Форма участі у конференції: усна доповідь, стендова доповідь, публікація тез або статті, тільки публікація тез або статті, вільний слухач. Назва статті, тез, доповіді.
6.    Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції див. вище).
7.    Інформація про необхідність бронювання номерів: у готелі, санаторії, санаторії-профілакторії.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1.    1 сторінка друкованого тексту, набрана у текстовому редакторі MS Word (лише одна робота в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора в англійській транслітерації).
2.    Параметри сторінки: Текст тез друкується через 1,5 інтервали (звичайний – не розріджений і не ущільнений) на аркуші формату А4. Шрифт – 14, Times New Roman. Поля: ліве – 3 см; праве – 1 см; верхнє та нижнє – по 2 см. Сторінка тексту має містити 28-30 рядків, 60-65 знаків у рядку; вирівнювання по ширині, відступ абзацу - 5 знаків.
3.    Структура тез: НАЗВА (великими літерами); ініціали та прізвище автора (авторів); назва кафедри та закладу де виконувалась робота.
4.    Рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки.
Зразок оформлення тез:
ВПЛИВ...І.І. ІвановДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
ВИМОГИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ»
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»
3.    До розгляду приймаються статті обсягом – від 6 до 10 сторінок, огляди – від 8 до 12 сторінок.
4.    Текст статті друкується через 1,5 інтервали (не розріджений і не ущільнений) на аркуші формату А4. Шрифт – 14, Times New Roman. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – по 2 см. Сторінка тексту повинна містити 28-30 рядків, 60-65 знаків у рядку.
5.    Схема викладання статті:
 УДК
 НАЗВА СТАТТІ (великими літерами).
 Ініціали та прізвище автора (авторів).
 Назва кафедри та закладу де виконувалась робота.  Ключові слова (4 – 7 слів).
 Викладання матеріалу наукових статей повинно відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України  № 7-05/1 від 15.01.2003р. (Бюлетень ВАК України.-2003.-№1.-С.2) та включати в себе такі розділи: