Маємо честь запросити Вас та співробітників Вашого колективу прийняти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Гармонія гормонів - основа здоров'я жінки», що відбудеться 27-28  жовтня 2011 року в м. Києві.
Конференція внесена в «Реєстр з`їздів, симпозіумів. науково-практичних конференцій і семінарів на 2011 рік», затверджений МОЗ України  і НАМН України.
Організатори Конференції:
1.    Національна академія медичних наук України
2.    Міністерство охорони здоров'я України
3.    ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України"
Програма Конференції розрахована на аудиторію лікарів акушерів-гінекологів, гінекологів дитячого та підліткового віку, сімейних лікарів, ендокринологів, урологів, андрологів, сексологів.
У наукових сесіях Конференції прийматимуть участь провідні фахівці академічних, учбових, науково-дослідних закладів  України та Росії.
Інформацію щодо Конференції представлено на сайті www.femina-health.com
Основні напрямки програми Конференції:

·    Ендокринологія репродукції
·    Стрес та репродуктивна система жінки
·    Запальні захворювання репродуктивної системи
·    Проблеми болю в гінекології
·    Аномальні маткові кровотечі
·    Гормонозалежні пухлини органів репродуктивної системи у жінок різних вікових груп
·    Сучасні підходи до  контрацепції
·    Ендометріоз та якість життя. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику
·    Дисгормональні захворювання молочних залоз
·    Гіперпролактинемія в гінекологічній практиці
·    Діагностика та лікування  невиношування вагітності
·    Жирова тканина як ендокринний орган
·    Проблема репродуктивного здоров’я у жінок з хронічною соматичною патологією
·    Аномалії розвитку статевих органів – питання ранньої діагностики та тактика ведення
·    Гиперандрогенні стани у жінок
·    Вірус папіломи людини і патологія репродуктивної системи у жінок
·    Сексуальність та сексуальна дисфункція у жінок
·    Кісткова тканина та статеві стероїдні гормони
·    Психосоматичні розлади у жінок
·    Передменструальні порушення
·    Поєднана ендокринна патологія у жінок
·    Консервативні та оперативні підходи до лікування урогінекологічної патології у жінок
·    Ендоскопічні методи діагностики та лікування гінекологічних пацієнток
·    Медицина плода
·    Медична реабілітація та санаторно-курортне лікування в збереженні репродуктивного здоров’я жінок
·    Акушерські ризики, особливості ведення пацієнток з ендокринною патологією
·    Стандартизація та номенклатура в гінекологічній клініці

Програма Конференції передбачає проведення клінічних лекцій, наукових доповідей та повідомлень, саттелітних симпозиумів, а також розташування стендів.
Робоча мова конференції - українська, російська.
Матеріали конференції (тези та статті) будуть опубліковані у журналі «Репродуктивна ендокринологія».
Ми сподіваємося, що Ваша активна участь  в конференції, великий досвід Вашого колективу  буде сприяти продовженню плідної співпраці  і подальшого розвитку даного направлення медицини.


Зам. директора з наукової роботи
ДУ «Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
НАМН України», член-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор                     Татарчук Т.Ф.

Оргкомітет
0672772242 - Дончак Галина Михайлівна
0503315264 - Кваша Тамара Ігорівна
0974721928 - Калугіна Людмила Вадимівна

Матеріали конференції (тези та статті) будуть опубліковані у журналі « Репродуктивна ендокринологія»

Структура статті:
·    УДК
·    Призвіще, ім’я, по-батькові
·    Назва статті
·    Назва закладу, що направив статтю
·    Резюме статті (20-25 строк) на російській, українській та англійській мовах
·    Ключові слова (на російській, українській та англійській мові) – не більше 5-6.
·    Текст статті: вступ, мета дослідження, матеріали та методи дослідження, результати та їх обговорення, висновки, список літератури.

Супровідні документи: лист до редакції з проханням про публікацію, експертний висновок, другий екземпляр з візою керівника закладу та підписом авторів, відомості про авторів.

Стаття або тези можуть бути ілюстровані таблицями, схемами, рисунками, що оформлені за правилами. Текст роботи повинен бути надрукований у редакторі WORD for Windows, шрифтом Times, кегль 12, міжстроковий інтервал 1,5, поля 2 см та представлений на паперовому (А4) та електронному носії (3,5``). Об’єм статті – не менше 6 сторінок друкованого тексту. Список літератури (не менше 7 джерел). Вартість публікації: тези об’ємом 1 стр.- 60 грн.,  стаття об’ємом до 7 стр. – 200 грн.
Кошти перераховувати на Рр. 26003167623100,
АКІБ «УкрCиббанк», МФО 351005, Ідентифікаційний код 34474858.
Статті, тези та реєстраційну анкету необхідно відправити на електронну адресу:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Паперовий варіант та дискету, документ про оплату відправляти за адресою:
ТОВ «ІВАННА МЕД», 02096, м.Київ, Харківське шосе, 21, кв. 25, Плужнік Олена Миколаївна

Термін подачі статей – до 15 вересня