Міністерство охорони здоров’я України

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

IV Науково-практична конференція «Актуальні питання патології  за умов дії надзвичайних факторів на організм»

присвячена 80-річчю з дня народження проф. О.О.Маркової

10 -11 листопада 2011 року


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у IV науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», яка відбудеться 10-11 листопада 2011 року на базі Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського. Ми будемо раді вітати Вас у спеціально створеному для проведення наукових форумів конгрес-центрі медичного університету, розташованого у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

Науково-пракгичні напрямки роботи конференції:
1. Механізми регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології.
2. Метаболічні зміни за надзвичайних впливів на організм.
3.Нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії
патогенних чинників.
4.Патофізіологія екстремальних станів і стресу.

Вимоги до наукових матеріалів, поданих на конференцію
Статті та тези, подані на конференцію, будуть надруковані у фаховому журналі “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” рекомендованого ВАК України (свідоцтво про держреєстрацію: серія КВ № 6793) в № 2 (грудень) за 2011 р. Статті оформляються за вимогами журналу (див. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/journals/zdob/2010_2/all.pdf). Тези оформляються на папері (формат А-4) у 2-х примірниках і на диску в редакторі Microsoft Word. Обсяг тез до 2-х сторінок, мова українська; 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервала, вирівнювання по ширині для основного тексту і по центру для заголовка. Першим абзацом вказують прізвища та ініціали авторів, другим назва статті (виділяється напівжирним шрифтом), третім назва організації, в якій виконана робота, місто, четвертий основний текст тез. Тези та статті мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (е-mаі1 – обов’язково, адреса, телефон). Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації. Вартість публікації – 37 грн. за сторінку. Кошти за публікацію просимо перерахувати до 15 жовтня 2011 року на рахунок №31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл.., МФО 838012, код 02010830. Одержувач – Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського, з поміткою “За публікацію на конференції “Актуальні питання патології…”. Копію квитанції про оплату разом з 2-ма примірниками тез або статті та заповненою анкетою учасника направити поштою за адресою: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського, кафедра патологічної фізіології, вул. Чехова 3, м. Тернопіль, 46001 (до 15.10.2011 р.) Крім того, матеріали, копію квитанції про оплату та реєстраційну карту необхідно надіслати на e-mail: кАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (до 15.10.2011р.).

Інформація для учасників:
Місце проведення конференції:
м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського, конгрес-центр “Червона Калина” При потребі оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя у конгрес-центр. Офіційні мови конференції - українська. Регламент доповіді: усна доповідь - до 15 хв., обговорення – до 5 хв.
Оргкомітет  забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором. Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку. Вартість проживання від 100 грн. (доба). Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації (150 грн.).
Просимо за 2 тижні до початку підтвердити свою участь у конференції за адресою кАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. .
Про інформацію щодо проведення конгресу можна дізнатись за телефоном:
- Директор Інституту моделювання та аналiзу патологiчних процесiв ТДМУ проф.
Бондаренко Ю.І.  (0352) 52-37-64
- Завідувач кафедри патологічної фізіології ТДМУ
проф. Хара Марія Романівна (0352) 43-12-62 
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- Веб-сайт: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patolog_phis/APP

ЗАПРОШЕННЯ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

9-10 листопада 2011 р. Заїзд учасників

10 - листопада 2011р.

1100-1130 Відкриття конференції
1130-1400 Секційні засідання
1400-1500 Обідня перерва
1600-1800 Секційні засідання
1900 Дружня вечеря

11 - листопада 2011р.

1000-1300 Секційні засідання
1300-1400 Обідня перерва
1400-1500 Підведення підсумків конференції.
Закриття конференції
1500 Культурна програма

День від’їзду учасників конференції