Згідно з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів, які проводитимуться у 2011 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України, 21-23 вересня 2011 року у м. Одесі відбудеться ХІІІ-й з’їзд акушерів-гінекологів України «Охорона репродуктивного здоров’я. Профілактика материнської та перинатальної захворюваності та смертності» з участю провідних фахівців України, Росії та інших країн.
Під час роботи з’їзду передбачається розглянути проблемні питання актуальних проблем акушерства та гінекології на сучасному етапі, організації акушерсько-гінекологічної допомоги, обговорити нові підходи до лікування та реабілітації жінок з метою збереження та відновлення репродуктивної функції.
Особливу увагу буде приділено обговоренню проблем фармакотерапії у вагітних, перинатальній анестезіології та інтенсивній терапії в сучасному акушерстві та перинатології. Будуть обговоренні проблеми невиношування вагітності в України, а також світовий досвід з цього питання. Буде проведено обговорення проблем соматичної патології при вагітності, проблеми медицини плода (напрямок розвитку), проблеми ВПЛ – інфекції, порушення сечовиділення в гінекологічній практиці, проблеми дитячої гінекології, гормональні порушення в різні періоди життя жінки. В рамках програми з’їзду будуть проведені симпозіуми  «Новітні хірургічні технології в акушерсько-гінекологічній практиці», «Оцінка стану плода в сучасному акушерстві».
 Пропонуємо відрядити делегатів з’їзду та доповідачів (головних акушерів-гінекологів, завідувачів кафедр, завідувачів відділень, лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів анестезіологів) згідно з програмою та розподілом місць, які додаються, враховуючи термін проїзду.
Витрати на відрядження віднести за основним місцем роботи.
 Реєстрація учасників з’їзду відбудеться 20 вересня 2011 року з 15.00 годині у холі Одеського морського вокзалу (вул. Приморська,6).
 Урочисте відкриття  Конгресу відбудеться о 18.30 21 вересня  2011 року в концертно-виставковій залі Одеського морського вокзалу (вул. Приморська,6).
 

Перший заступник Міністра           Р.О. Моісеєнко