ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

 

Затверджено

постановами президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

 від 16 12. 2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 № 1-05/1

від 10.03.2010 № 1-05/2

від 14.04.2010 р. № 1-05/3

від 26.05.2010 р. № 1-05/4

від 1 липня 2010 р. № 1-05/5

від 6 жовтня 2010 р. № 1-05/6

від 10 листопада 2010 р. № 1-05/7

від 22.12.10 р. № 1-05/8

від 26.01.2011 р. № 1 – 05/1

від 23.02.2011 р. № 1-05/2

від 30.03.2011 р. № 1-05/3

від 22.04.2011 р. № 1 – 05/4

від 31.05.2011 р. № 1 – 05/5

 

 

1. Acta Medica Leopoliensia. Львівський медичний часопис (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)

2. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології ( Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського).

3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної іммунології та мед. генетики.

4. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії ( Укр. медична стоматологічна акдемія).

5. Актуальні проблеми транспортної медицини (УкрНДІ медицини транспорту; Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України).

6. Актуальні проблеми фармацевтичної і медичної науки та практики.

7. Архів клінічної медицини (Івано-Франківськ)

8. Архів клінічної та експериментальної медицини (ДонНМУ).

9. Архів психіатрії: науково-практичний журнал.

10. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.

11. Біологія та валеологія ( Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди).

12. Буковинський медичний вісник ( Буковинський державний медичний університет).

13. Biomedical and biosocial anthropology ( Міжнародна академія Інтегративної Антропології; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

14. Військова медицина України (Міністерство оборони України).

15. Вісник гігієни та епідеміології (ДонНМУ).

16. Вісник Вінницького національного медичного університету (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

17. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : біологія, медицина.

18. Вісник морфології (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

19. Вісник невідкладної і відновної медицини(ІНВХ)

20. Вісник ортопедії, травматології та протезування.

21. Вісник проблем біології і медицини ( Укр. медична стоматологічна академія).

22. Вісник психіатрії та психофармакотерапії ( Одеський державний медичний університет; Одеська обласна асоціація психіатрів; Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України)

23. Вісник стоматології

24. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України.

25. Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. (Сумський державний університет).

26. Вісник фармації ( Національний фармацевтичний університет).

27. Вісник Харківського національного університету. Серія “Медицина”: зб. наукових праць ( Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна).

28. Вища школа

29. Галицький лікарський вісник (Івано-Франківськ)

30. Гастроентерологія

31. Гепатологія (Львівський нац. мед. ун-т).

32. Гігієна населених місць (Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва АМН України)

33. Дерматология. Косметология. Сексопатология. (Днепропетровск).

34. Дерматологія та венерологія.

35. Довкілля та здоров’я ( Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва).

36. Досягнення біології та медицини (НАН України, АМН України,

 Одеський державний медичний університет).

 1. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності
 2. Експериментальна і клінічна медицина (Харківський нац. мед. ун-т).
 3. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львівський

 національний медичний університет ім. Данила Галицького).

 1. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України).
 2. Журнал АМН України ( АМН України).
 3. Журнал дерматології та косметології ім. М.О.Торсуєва (ДонНМУ).
 4. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (НАН України, Нац. Фарм. Ф-т, Інститут органічної хімії НАН України)
 5. Журнал психіатрії та медичної психології(ДонНМУ)
 6. Запорізький медичний журнал. Запорожский медицинский журнал

 ( Запорізький державний медичний університет).

 1. Загальна патологія та патологічна фізіологія (Луганський держ. мед. університет).
 2. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л.Шупика).
 3. Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Тернопіль).
 4. Здоровя жінки. Здоровье женщины. ( Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика; Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України; Укр. Інститу громадського здоровя)
 5. Здоровье мужчины ( Інститут урології АМН України).
 6. Здоровье ребёнка (ДонНМУ).
 7. Імунологія та алергологія: наука і практика.
 8. Інтегративна антропологія (міжнародний медико-філософський журн.) (Одеський державний медичний університет).
 9. Інфекційні хвороби.
 10.  Клінічна анатомія та оперативна хірургія ( Буковинський державний медичний університет).
 11. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія ( Укр. науково-практ. центр ендокринної хірургії, трнасплантації ендокринних органів і тканин).
 12. Клінічна інформатика і телемедицина (Укр. асоціація комп. медицини).
 13.  Клінічна онкологія ( Нац. інститут раку, ТОВ «Моріон»)
 14.  Клінічна та експериментальна патологія (Буковинський державний медичний університет).
 15.  Клінічна фармація. Клиническая фармакология. ( Національний фармацевтичний університет).
 16. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація (Львівський нац. мед. ун-т).
 17. Клінічна хірургія (МОЗ України, Нац. інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова).
 18. Кровообіг та гемостаз.
 19. Ліки України (Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика).
 20. Літопис травматолології та ортопедії ( Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця; Укр. асоціація травматологів – ортопедів).
 21. Медико-социальные прблемы семьи (ДонНМУ).
 22. Медицина невідкладних станів.
 23.  Медицина сьогодні і завтра.
 24. Медицина транспорту України.
 25. Медична освіта
 26. Медична психологія. Медицинская психология ( Харківська медична академія післядипломної освіти).
 27. Медична інформатика та інженерія. Медицинская информатика и инженерия ( Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського).
 28. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
 29. Медичні перспективи (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України).
 30. Міжнародний медичний журнал. Международный медицинский журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти; Інститу кріобіології і кріомедицина НАН України).
 31. Міжнародний неврологічний журнал (ДонНМУ).
 32. Мікробіологічний журнал ( НАН України; Інститу мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотнего НАН України).
 33. Мікробіологія і біотехнологія ( Одеський національний університет ім.

 І.І.Мечникова).

 1. Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця ( Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця).
 2. Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наукових праць. 

 Серія Медицина (ужгородський національний університет).

 1. Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти (ДонНМУ).
 2. Нейрофізіологія.
 3. Новини стоматології (Львівський національний мед. ун-т).
 4. Онкологія ( НАНУ, Ін-т експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.. Р. Є. Кавецького, тов.. «Моріон»)
 5. Одеський медичний журнал (Одеський державний медичний університет).
 6. Ортопедія, травматологія та протезування. Ортопедия, травматология и протезирование. (Інститут патології хребта ім. проф. М.І.Ситенка АМНУ).
 7. Офтальмологічний журнал.
 8. Патологія ( Запорізький державний медичний університет; Асоціація патологів України ).
 9. Перинатологія та педіатрія.
 10. Перспективи медицини і біології (Луганський держ. Медичний університет)
 11. Питання експериментальної та клінічної медицини (ДонНМУ).
 12. Практична медицина (Львівський нац. мед. ун-т).
 13. Проблеми безперервної медичної освіти та науки (ХМАПО)
 14. Проблеми екології та медицини. Проблемы экологии и медицины 

 ( Укр. медична стоматологічна акдемія).

 1. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць ( Луганський державний медичний університет).
 2.  Проблеми ендокринної патології. Проблемы эндокринной патологии ( Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данілевського АМН України).
 3. Проблеми клінічної педіатрії (Ужгородський національний університет).
 4. Проблеми кріобіології (НАН України, інститут проблем кріобіології і кріомедицини).
 5. Проблеми остеології
 6. Проблеми старения и долголетия ( Інститут геронтології АМНУ).
 7. Проблеми сучасної медичної науки та освіти. Проблемы современной медицинской науки и образования (Харківська медична акдемія післядипломної освіти).
 8. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя).
 9. Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби) (Ін-т епідеміології та інф. хвороб ім. Л.В.Громашевського).
 10. Репродуктивное здоровье женщины (Нац. Мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика; Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України).
 11. Світ медицини та біології (Укр. Медична стоматологічна академія)
 12. Серце і судини.
 13. Сімейна медицина
 14.  Спортивна медицина (Національний університет фізичного виховання і спорту України).
 15. Судово-медична експертиза
 16. Сучасна гастроентерологія.
 17. Сучасна ортодонтія.
 18. Сучасна педіатрія. Современная педиатрия.
 19. Сучасна стоматологія (НМАПО ім. Шупика).
 20. Сучасні інфекції (Нац. Мед. ун-т ім. О.О. Богомольця).
 21. Сучасні медичні технології (Запорізький державний медичний університет).
 22. Східноєвропейський журнал громадського здоровя (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця).
 23. Таврический журнал психиатрии.
 24. Таврический медико-биологический вестник.
 25. Теорія і методика фізичного виховання і спорту ( Нац. Ун-т фізичного виховання і спорту).
 26. Травма
 27. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (нац. мед. ун-т ім.. О.О.Богомольця)
 28. Україна. Здоровя нації.
 29.  Український біохімічний журнал.
 30. Український біофармацевтичний журнал (Нац. Фарм. Ун-т МОЗ України).
 31. Укр. вісник психоневрології
 32. Укр. журн. дерматології, венерології, кометології.
 33.  Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва ( Луганський держ. мед. університет).
 34. Укр. журн. з проблем медицини праці (Інститут медицини праці АМН України).
 35. Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини (Луганський держ. мед. університет).
 36. Український журнал малоінвазивної та ендоскопичної хірургії.
 37. Укр. журн. нефрології та діализу ( Інститу нефрології АМНУ; Національний нирковий фонд України).
 38. Укр. журн. телемедицини та медичної телематики
 39. Укр. Науково-медичний молодіжний журнал (нац. мед. ун-т ім.. О.О.Богомольця).
 40. Український пульмонологічний журнал
 41. Український терапевтичний журн.
 42.  Укр. журн. хірургії. Украинский журнал хирургии. Ukrainian journal of surgery (Асоціація хірургів Донецької області; Донецький національний медичний університет ім. М.Горького).
 43.  Укр. кардіологічний журнал.
 44.  Укр. медичний альманах (Луганський держ. мед. університет).
 45. Укр. медичний часопис.
 46. Укр. морфологічний альманах ( Луганський державний медичний університет).
 47. Укр. неврологічний журнал.
 48. Український нейрохірургічний журнал (АМН України, ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова).
 49. Укр. радіологічний журнал.
 50. Укр.. стоматологічний альманах.
 51. Університетська клініка (ДонНМУ).
 52. Урологія.
 53. Фармакологія та лікарська токсикологія ( АМН України; Інстиут фармакології та токсикології АМНУ; Державний фармакологічний центр МОЗ України).
 54. Фармаком.
 55. Фармацевтичний журнал.
 56. Фармацевтичний часопис.
 57. Фізіологічний журнал.
 58. Фізичне виховання, спорт та здоровя нації (Вінницький держ. педагогічний ун-т).
 59. Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві (Волинський нац. ун-т).
 60. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський нац. Ун-т)
 61.  Харківська хірургічна школа ( Інститут загальної та невідкладної хірургії АМНУ).
 62. Хірургія дитячого віку.
 63. Хірургія України.
 64. Цитологія і генетика. Цитология и генетика. ( НАН України; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України).
 65. Шпитальна хірургія (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського; Інститут урології; Інститут нефрології АМНУ;)
 66. Experimental oncology (НАН України, інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології).