ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Вищої атестаційної комісії України

10.06.99№ 288
зі змінами і доповненнями

згідно знаказами ВАК України

07.07.99 №341, 29.11.99 № 487,

12.05.2000 № 252, 28.11.2000 № 586,

23.05.2001 № 305, 27.11.2001 № 573,

09.09.2002 № 368, 21.01.2003 № 30,

03.06.2003 № 291, 07.04.2004 № 209,

23.12.2004 № 788

П Е Р Е Л І К

спеціальностей, за якими проводиться захист

дисертацій на здобуття наукових ступенів

кандидата наук і доктора наук, присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань

14

МЕДИЧНІ НАУКИ

14.01.00

Клінічна медицина

14.01.01

Акушерство та гінекологія

медичні

14.01.02

Внутрішні хвороби

медичні

14.01.03

Хірургія

- “ -

14.01.04

Серцевосудинна хірургія

- “ -

14.01.05

Нейрохірургія

- “ -

14.01.06

Урологія

- “ -

14.01.07

Онкологія

медичні, біологічні

14.01.08

Трасплантологія та штучні органи

медичні, технічні

14.01.09

Дитяча хірургія

медичні

14.01.10

Педіатрія

- “ -

14.01.11

Кардіологія

- “ -

14.01.12

Ревматологія

- “ -

14.01.13

Інфекційні хвороби

- “ -

14.01.14

Ендокринологія

медичні, біологічні

14.01.15

Нервові хвороби

медичні

14.01.16

Психіатрія

- “ -

14.01.17

Наркологія

- “ -

14.01.18

Офтальмологія

- “ -

14.01.19

Оториноларингологія

- “ -

14.01.20

Шкірні та венеричні хвороби

- “ -

14.01.21

Травматологія та ортопедія

- “ -

14.01.22

Стоматологія

- “ -

14.01.23

Променева діагностика та променева терапія

- “ -

14.01.24

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

- “ -

14.01.25

Судова медицина

- “ -

14.01.26

Фтизіатрія

- “ -

14.01.27

Пульмонологія

- “ -

14.01.28

Клінічна фармакологія

- “ -

14.01.29

Клінічна алергологія

- “ -

14.01.30

Анестезіологія та інтенсивна терапія

- “ -

14.01.31

Гематологія та трансфузіологія

медичні, біологічні

14.01.32

Медична біохімія

- “ -

14.01.33

Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

медичні

14.01.34

Космічна медицина

- “ -

14.01.35

Кріомедицина

- “ -

14.01.36

Гастроентерологія

- “ -

14.01.37

Нефрологія

- “ -

14.02.00

Профілактична медицина

14.02.01

Гігієна

медичні, біологічні

14.02.02

Епідеміологія

медичні

14.02.03

Соціальна медицина

- “ -

14.02.04

Історія медицини

- “ -

14.03.00

Теоретична медицина

14.03.01

Нормальна анатомія

медичні, біологічні

14.03.02

Патологічна анатомія

- “ -

14.03.03

Нормальна фізіологія

медичні

14.03.04

Патологічна фізіологія

медичні, біологічні

14.03.05

Фармакологія

медичні, біологічні, фармацевтичні

14.03.06

Токсикологія

медичні, біологічні

14.03.07

Фізіологічно активні сполуки

- “ -

14.03.08

Імунологія та алергологія

медичні

14.03.09

Гістологія, цитологія, ембріологія

- “ -

14.03.10

Біомеханіка

медичні, технічні

15

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

15.00.01

Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

фармацевтичні

15.00.02

Фармацевтична хімія та фармакогнозія

- “ -

15.00.03

Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

- “ -

15.00.04

Історія фармації

- “ -